Spotkanie sieciujące organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet

W dniu 4-5 grudnia w Warszawie odbędzie się spotkanie sieciujące organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, które jest organizowane przez Fundację im. Stefana Batorego.

Celem spotkania będzie spotkanie organizacji pozarządowych działających na rzecz zapobiegania przemocy oraz przedyskutowanie zagadnień związanych z przemocą ze względu na płeć, omówienie dobrych praktyk oraz projektowanie nowych, skuteczniejszych działań. W spotkaniu wezmą również udział przedstawiciele Stowarzyszenia DROGA.

Młodość bez uzależnień

W okresie od 01.05.2021 r. do 30.11.2021 r. odbywały się zajęcia informacyjno- edukacyjne w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok, pod nazwą „Młodość bez uzależnień”. Zajęcia odbywały się na świetlicy profilaktycznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku w poniedziałki.

Program zajęć adresowany był do grupy młodzieżowej w wieku: 12 – 17 lat mających doświadczenia związane z zażywaniem alkoholu. Zajęcia były dostępne zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców. Kwalifikacja wynikała z wcześniej zebranych wywiadów i opinii pedagogów szkolnych. Grupa liczyła 15 osób.

Czytaj dalej Młodość bez uzależnień

„Modelowe Wioski Tematyczne. Program rozwoju kompetencji lokalnych liderów” – podsumowanie projektu

W dniach od 30 sierpnia do 10 września br. w miejscowości Zejtun na Malcie odbyły się dwa wyjazdy szkoleniowe członków Konsorcjum dotyczące tematyki wiosek tematycznych. W szkoleniach wzięło udział łącznie 10 osób ze CWOP, Centrum Polsko-Francuskiego w Olsztynie oraz Stowarzyszenia DROGA. Szkolenie było poświęcone metodom drożenia koncepcji wioski tematycznej na przykładzie Zejtun – gminy chleba i oliwy. Tematyka szkoleń związana była ze sposobami wyszukiwania starych receptur we współpracy z historykami i rzemieślnikami, adaptacją produktu do współczesnych realiów, prpdukcji chleba jako produktu lokalnego, metod angażowania społeczności lokalnej w tworzenie wioski tematycznej na przykładzie gminy Zejtun, szacowania potencjału produktowego i marketingowego, sprzedaży produktów oliwnych, metod włączania lokalnego biznesu i przekazywania środków finansowych do specjalnego ​​funduszu, ale także podział środków finansowych pomiędzy aktorów społecznych.

W ramach mobilności mogliśmy również zobaczyć komercyjną koncepcję wioski tematycznej na Malcie, której nadano formę „parku rozrywki”, zwaną Popeye Village.

Należy podkreślić, że projekt składał się łącznie z czterech mobilności. Oprócz dwóch szkoleń na Malcie odbyły się również dwa szkolenia we Francji w departamencie Cotes d’Armor. Łącznie w projekcie zrealizowano 20 mobilności.

Projekt pt.:”Modelowe Wioski Tematyczne. Program rozwoju kompetencji lokalnych liderów” jest finansowany ze środków programu Erasmus Plus.

Poniżej prezentujemy relację zdjęciową z pobytu.

Trwa rekrutacja do świetlicy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem przemocy w Olsztynku

W ramach projektu pt.: „Przemoc to niemoc. Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania” trwa rekrutacja 20 dzieci w wieku 10-18 lat do świetlicy terapeutycznej.

Świetlica będzie ma na celu poprawę sytuacji społecznej i emocjonalnej dzieci i młodzieży, dokonanie zmian w postawach i zachowaniach społecznych jej uczestników. Istotą programu będzie też odreagowanie emocjonalne, uczenie pozytywnego patrzenia na siebie, przełamywanie utrwalonych stereotypów dotyczących niemożności zmiany swojego zachowania, wprowadzenie korekty postaw uczestników w zetknięciu się z trudnymi sytuacjami powiązanymi z aktami przemocy w rodzinie.

Zajęcia będą miały na celu umożliwienie uczestnikom nabycia umiejętności rozpoznawania i wyrażania własnych uczuć, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, wzrost poczucia własnej wartości i samooceny, doświadczanie trudnych i miłych emocji poprzez uczenie się nowych umiejętności. Na świetlicy będą organizowane zarówno zajęcia indywidualne jak i warsztatowe.

W sprawie zapisów na świetlicę zapraszamy do kontaktu z Panią Anna Burcz oraz Panią Mariolą Olewnik.

Zajęcia rozpoczną się w listopadzie br. i potrwają do września 2022 r.

Projekt pt.: „Przemoc to niemoc. Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania” w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Mieszkanie interwencyjne dla ofiar przemocy domowej

Informujemy, że w ramach projektu pt.:”Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej” uruchomiliśmy na terenie Olsztynka nieodpłatne mieszkanie interwencyjne dla ofiar przemocy domowej. Warunkiem dostępu do mieszkania jest realizacja terapeutycznego programu wsparcia.

Wkrótce na naszej stronie Internetowej więcej szczegółów.

Projekt pt.: „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej” w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dyżury specjalistów w ramach projektu pt.:”Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej”

Informujemy, że w ramach projektu pt.:”Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej” uruchomiliśmy nieodpłatne, specjalistyczne poradnictwo online prowadzone przez terapeutów, psychologów i prawnika skierowane dla ofiar przemocy domowej.

Dyżury są realizowane online za pomocą platformy DOXY.ME. Celem kontaktu ze specjalistą prosimy o kliknięcie na dany link i kontakt:

Specjaliści są dostępni po kliknięciu na link z pokojami spotkań:

Krzysztof – certyfikowany specjalista pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie (pokój czerwony) – wtorki godz. 14.30-16.00.

https://doxy.me/niebieski

Agata – psycholog i certyfikowana specjalistka pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie (pokój fioletowy) – środy w godz. 8.30-11.00

https://doxy.me/fioletowy

Ewa – certyfikowana specjalistka pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie (pokój zielony) – środy w godz. 15-17.30

https://doxy.me/zielony

Monika – prawnik (pokój szary) – poniedziałki w godz. 11.00-13.30

https://doxy.me/szary

Zapewniamy pełną anonimowość. Dane z sesji są zaszyfrowane. Konsultacje odbywają się w tylko w formie audio, a dla osób zainteresowanych zarówno w formie audio jak i wideo.

Projekt pt.: „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej” w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Stowarzyszenie DROGA wydało książkę pt.:”Uzależnienie młodzieży od Internetu. Uwarunkowania społeczne, diagnostyka, profilaktyka”.

Nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek z Torunia ukazała się książka wydana przez Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA pt.:”Uzależnienie młodzieży od Internetu. Uwarunkowania społeczne, diagnostyka, profilaktyka”.

Książka została przygotowana przez członków Stowarzyszenia DROGA – prof. Agnieszkę Zduniak oraz Krzysztofa Rubasa, którzy są specjalistami w obszarze uzależnień behawioralnych. Dostarcza ona wiedzy o współczesnym stanie badań na temat przyczyn i skutków uzależnienia od Internetu, a także informacji na temat stosowanych obecnie w różnych krajach świata metod profilaktyki i terapii. Jako przykład dobrych praktyk przedstawiony został nowatorski program profilaktyczno – edukacyjny „Złapany w sieć”, który został zrealizowany w roku 2013 przez Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA i dofinansowany był przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Jest to trzecia książka wydana przez Stowarzyszenie DROGA w 2021 r.

Książka powstała dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Stowarzyszenie DROGA uzyskało dofinansowanie projektu pt.: „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pt.:”Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”.

Celem projektu jest wzrost zaangażowania społeczności lokalnej, mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zadania związane z przeciwdziałaniem zjawisku przemocy w rodzinie. W ramach projektu opracowane zostaną specjalistyczne i partycypacyjne programy wspierające rozwój kompetencji ekspertów ale również przedstawicieli społeczności lokalnych niewiązanych z tematyką zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, które prowadzą do wzrostu aktywności tych społeczności w wysiłkach na rzecz ograniczania przemocy.

Rezultatem projektu będzie wydanie trzech publikacji dedykowanych tematyce przemocy wobec wybranych grup społecznych, zwłaszcza seniorów, dzieci i młodzieży, przeprowadzenia szkoleń dla profesjonalistów oraz wyłonienia liderów wśród grup społecznych naszego regionu, w szczególności przedstawicieli oświaty, policji, pracowników służb społecznych i władz lokalnych, którzy przy wsparciu partnerów publicznych i społecznych i ekspertów.

Projekt będzie realizowany we współpracy z Olsztyńskim Telefonem Zaufania.

Projekt będzie realizowany we współpracy z Olsztyńskim Telefonem Zaufania w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) na lata 2014-2021.

Od listopada Stowarzyszenie rusza z nowym projektem dedykowanym przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w listopadzie br. będzie realizować nowy projekt pt.:”Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej”. Celem projektu jest pomoc osobom z problemem przemocy polegającej na świadczącego usług pierwszego kontaktu, zapewnienie wsparcia specjalistycznego oraz prowadzenie mieszkania interwencyjnego.

Projekt będzie realizowany we współpracy z Olsztyńskim Telefonem Zaufania w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) na lata 2014-2021.

Mobilność na Malcie w ramach projektu „Modelowe Wioski Tematyczne. Program rozwoju kompetencji lokalnych liderów”

W dniach od 6 do 10 września br. w miejscowości Zejtun na Malcie odbyło się szkolenie dla członków Stowarzyszenia Droga poświęcone tematyce tworzenia i zarządzania wiosek tematycznych w tym kraju. Tematyka szkolenia dotyczyła obszarów takich jak historia wdrożenia koncepcji wioski tematycznej – Zejtun jako gminy chleba i oliwy, wyszukiwanie starych receptur we współpracy z historykami i rzemieślnikami, adaptacja produktu do współczesnych realiów, chleba jako produktu lokalnego, metody angażowania społeczności lokalnej w tworzenie wioski tematycznej na przykładzie gminy Zejtun, metody szacowania potencjału produktowego i marketingowego, sprzedaży produktów oliwnych w ramach koncepcji wioski tematycznej, metod angażowania biznesu i przekazywania środków finansowych do specjalnego ​​funduszu charytatywnego, podział środków finansowych pomiędzy aktorów społecznych, zawiązywanie komitetu w procesie tworzenia wioski.

Mobilność była również świetną okazją do zrozumienia mechanizmów funkcjonowania lokalnych społeczności na Malcie poprzez organizację tradycyjnej festy tzn. święta ku czci Świętej Katarzyny będącej patronką miasta Zejtun.

Szkolenie było organizowane przez stowarzyszenie Yours Empowerment Group i prowadzone przez jej prezeskę Stephanie Frenech. Na zakończenie mobilności wszyscy jej uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa i ukończenia szkolenia.

Mobilność została sfinansowana ze środków programu Erasmus Plus.