Model Jyväskylä w polskiej praktyce

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszymi rezultatami projektu pt.: „Model Jyväskylä. Innowacyjny program w zakresie psychoterapii dla sprawców przemocy”. Wkrótce w ramach Wydawnictwa Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku ukaże się tematyczna publikacja poświęcona tej formie terapii. Na początek prezentujemy jedno z ważnych zagadnień modelu – kwestię tożsamości kobiety oraz zagadnienie ojcostwa w kontekście leczenia osób uwikłanych w sytuację przemocy.

Model pracy z przemocą intymną partnera w Jyväskylä został zapoczątkowany dwadzieścia lat temu jako wielospecjalistyczny projekt współpracy w Jyväskylä w Finlandii. Dwie współpracujące agencje – lokalne Centrum Kryzysowe Mobilne i Centrum Szkoleniowe i Badawcze Psychoterapii Uniwersytetu Jyväskylä, służą zarówno ofiarom, jak i sprawcom IPV oraz współpracują z różnymi instytucjami opieki społecznej i policją. Model terapii IPV według modelu Jyväskylä jest różny od wielu innych europejskich i amerykańskich programów leczenia sprawców, głównie dlatego, że jest to metoda dobrowolne i niepodręcznikowa. Terapie grupowe łączą podejście konfrontacyjne oparte na koncepcji tożsamości płci IPV z różnymi podejściami terapeutycznymi. Sesje grupowe nie są zorganizowane tematycznie. Jednak każda sesja grupowa ma na celu skupienie się na przemocy i odpowiedzialności za przemoc wśród jej uczestników. Główne zasady leczenia grupowego to skupienie się na bezpieczeństwie, przemocy, wyborach, poczuciu winy i męskiej tożsamości. Publikacja na temat modelu Jyväskylä będzie dostępna już wkrótce na stronie internetowej Stowarzyszenia DROGA w Olsztynku.

Artykuły do pobrania:

  1. Koncepcja ojcostwa w terapii metodą Jyväskylä
  2. Perspektywa płci w terapii metodą Jyväskylä

To już 11 lat funkcjonowania Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA!

Stowarzyszenie droga - strona internetowa

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA zostało zarejestrowane latem 2010 roku. Od tego czasu zrealizowano wiele projektów związanych z tematyką przemocy w rodzinie i uzależnień. Oto kalendarium z przypomnienie niektórych wydarzeń:

Czytaj dalej To już 11 lat funkcjonowania Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA!

SEMINARIUM „PRZEMOC – DROGA DONIKĄD”

Webinarium droga

W dniu 25.02.2021 r. o godz. 10.00. Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących DROGA oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku organizuje seminarium pt.: „Przemoc – droga donikąd” poświęcone metodom pracy z ofiarami przemocy świadczonym przez fundację Vicitims Support Malta (VSM). Webinarium będzie też okazją do prezentacji usług wsparcia i interwencji kryzysowej stosowanych przy użyciu narzędzi online funkcjonujących na Malcie i stosowanych przez VSM.

Zgłoszenia do udziału w seminarium przyjmowane są do dnia 24.02.2021 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: stowarzyszenie.droga@wp.pl (proszę w tytule maila wpisać hasło
„seminarium”, a w treści wiadomości imię i nazwisko oraz organizację reprezentowaną przez uczestnika).

Seminarium odbędzie się na platformie Google.Meet. Po zarejestrowaniu się każdy uczestnik otrzyma link do seminarium.

Czytaj dalej SEMINARIUM „PRZEMOC – DROGA DONIKĄD”

Wsparcie dla ofiar i sprawców przemocy w 2021 r.

W I kw. 2021 r. członkowie Stowarzyszenia DROGA będą świadczyć pomoc w następujących obszarach:

  • Krzysztof Rubas, poniedziałki, godz. 15-17: konsultacje indywidualne dla sprawców przemocy w rodzinie;
  • Ewa Szerszeniewska, środy, godz. 15-17: poradnictwo specjalistyczne dla ofiarami przemocy domowej i ds. pracy z osobami współuzależnionymi.

Krótkie podsumowanie wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy świadczonego przez Stowarzyszenie DROGA w 2019 i 2020 r.

W 2020 r. Stowarzyszenie DROGA zrealizowało następujące formy wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy:

1) Poradnictwo indywidualne specjalistyczne dla osób uzależnionych: 160 godz. w 2019 r. i 180 godz. w 2020 r.
2) Konsultacje indywidualne dla sprawców przemocy w rodzinie: 160 godz. w 2019 r. 135 godz. w 2020 r.
3) Konsultacje indywidualne w ramach Szkoły dla Rodziców: 40 godz. w 2019 r, 20 godz. w 2020 r.
4) Punkt Konsultacyjny dla Rodzin: zajęcia grupowe dla dzieci: 160 godz. w 2019 r., 120 godz. w 2020 r.
5) Punkt Konsultacyjny dla Rodzin: zajęcia indywidualne dla dzieci: 160 godz. w 2019 r., 120 godz. w 2020 r.
6) Punkt Konsultacyjny dla Rodzin: konsultacje indywidualne z rodzicami: 80 godz. w 2019 r. 20 godz. w 2020 r.
7) Poradnictwo specjalistyczne: zajęcia indywidualne z terapeutą ds. pracy z ofiarami przemocy domowej i ds. pracy z osobami współuzależnionymi: 120 godz. w 2019 r., 110 godz. w 2020 r. i 30 godz. w 2021 r.
8) Warsztaty umiejętności społecznych: komunikacja interpersonalna: 80 godz.
9) Warsztaty umiejętności społecznych: nabywanie poczucia własnej wartości: 80 godz. 10) Warsztaty umiejętności społecznych: rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji: 80 godz.

Narzędzia do wdrażania usług interwencji online dla ofiar przemocy

Poniżej przedstawiamy dwa mini-przewodniki dla organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych, które są zainteresowane wdrożeniem usług wsparcia online dla ofiar przemocy.

Mini-przewodniki zostały opracowane przez ekspertów Stowarzyszenia DROGA we współpracy z maltańską fundacją Vicitims Support Malta (VSM, http://victimsupport.org.mt), która realizuje tego typu usługi od 2004 r., a w tym roku w związku z pandemią Covid-19 uruchomiła specjalny kanał wideo wsparcia ofiar przemocy za pośrednictwem platformy usług medycyny zdalnej Doxy.me.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami:

  1. Mini przewodnik – zarządzanie usługami wsparcia online skierowanymi do ofiar przemocy domowej strategie i kompetencje
  2. Mini przewodnik – przygotowanie organizacji do świadczenia usług wsparcia online skierowanych do ofiar przemocy domowej
narzędzi do wsparcia online przemoc

Nieodpłatne usługi pomocy dla ofiar przemocy

Przemoc stowarzyszenie droga

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA prowadzi nieodpłatne usługi pomocy dla ofiar przemocy domowej. W celu uzyskania porady i konsultacji ze specjalistą psychologiem, terapeutą i prawnikiem prosimy o kontakt na adres mailowy stowarzyszenie.droga@wp.pl oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce http://stowarzyszeniedroga.com.pl/kontakt-2/.

Sprawozdanie KIS za rok 2020

W okresie od 15 stycznia 2020 r. do 18 grudnia 2020 r. w Klubie Integracji Społecznej  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku realizowany był  program funkcjonowania Punktów Konsultacyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, osób współuzależnionych, osób uzależnionych od alkoholu oraz nadużywających alkoholu i Prawniczego Punkty Konsultacyjnego. W/w okresie odbyło się 326 konsultacji specjalistycznych dla mieszkańców Gminy Olsztynek.

Konsultacje przeprowadzono u 216 kobiet i 110 mężczyzn.

Ilość wizyt w poszczególnych punktach konsultacyjnych:

1. Punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy – 69 osób, 50 kobiet i 19 mężczyzn;
2. Prawniczy punkt konsultacyjny – 77 osób, 53 kobiety i 24 mężczyzn;

3. Punkt konsultacyjny dla osób współuzależnionych – 100 osób, 93 kobiety i 7 mężczyzn;
4. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i nadużywających alkoholu – 80 osób, 20 kobiet i 60 mężczyzn.

Czytaj dalej Sprawozdanie KIS za rok 2020

Wsparcie online dla ofiar przemocy

Stowarzyszenie DROGA przygotowuje się do świadczenia wsparcia online za pomocą kanału wideo za pomocą platformy usług telemedycznych Doxy.me.

Obecnie trwają prace nad uruchomieniem tej usługi. Przewidywany czas rozpoczęcia realizacji wsparcia online to koniec marca 2021 r.