Młodość bez uzależnień

W okresie od 01.05.2021 r. do 30.11.2021 r. odbywały się zajęcia informacyjno- edukacyjne w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok, pod nazwą „Młodość bez uzależnień”. Zajęcia odbywały się na świetlicy profilaktycznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku w poniedziałki.

Program zajęć adresowany był do grupy młodzieżowej w wieku: 12 – 17 lat mających doświadczenia związane z zażywaniem alkoholu. Zajęcia były dostępne zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców. Kwalifikacja wynikała z wcześniej zebranych wywiadów i opinii pedagogów szkolnych. Grupa liczyła 15 osób.

Czytaj dalej Młodość bez uzależnień

Wioski tematyczne jako metoda aktywizacji społecznej

Stowarzyszenie DROGA realizuje projekt pt.: „Modelowe Wioski Tematyczne. Program rozwoju kompetencji lokalnych liderów” finansowany ze środków programu Erasmus Plus. W ramach projektu członkowie naszego Stowarzyszenia odwiedzą organizacje pozarządowe i samorządy we Francji (departament Côtes d’Armor w Bretanii), żeby nauczyć się w jaki sposób dokonywać waloryzacji lokalnych zasobów, w tym zasobów i potencjału środowiskowego, kulturowego, historycznego, ludzkiego oraz jak za pomocą odpowiednich narzędzi móc skutecznie prowadzić działania zmierzające do poprawy sytuacji społecznej i ekonomicznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Nowa publikacja dotycząca metody Jyväskylä

W ramach Wydawnictwa Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku ukazała się właśnie tematyczna publikacja dotycząca zasad prowadzenia terapii dla sprawców przemocy za pomocą fińskiej metody Jyväskylä. Publikacja ma na celu pokazanie podstawowych zasad prowadzenia tej formy terapii oraz pokazanie doświadczeń Stowarzyszenia DROGA z Olsztynka, które jako pierwszy podmiot w Polsce zrealizował pilotażową terapię według tego modelu.

Pobierz publikację „Model Jyväskylä. Innowacyjny program w zakresie psychoterapii rodzin z problemem przemocy„.

Nowa publikacja Stowarzyszenia DROGA pt. „Przemoc – droga donikąd. Model wsparcia ofiar i sprawców przemocy”

Publikacja Stowarzyszenie Droga

Stowarzyszenie DROGA wraz z maltańską fundacją Victim Support Malta wydała publikację na temat metod pracy z ofiarami i sprawcami przemocy na Malcie. „Niniejsza publikacja ma za zadanie ukazanie sposobu pracy z ofiarami i sprawcami przemocy, który został wypracowany na Malcie przez fundację Victims Support Malta oraz wydobycie z niej elementów o charakterze uniwersalnym, które z powodzeniem można zastosować w Polsce (…). Opisy mechanizmów wsparcia zapobiegania i zwalczania przemocy domowej, w tym wsparcia ofiar przemocy i metody pracy ze sprawcami oraz dobrych praktyk możliwych do zastosowania w Polsce, ale też w innych krajach UE stanowią główny cel i przedmiot tej publikacji”.

Stowarzyszenie DROGA jest jednym z pierwszych beneficjentów pomysłów zawartych w wydawnictwie stosując nieodpłatne metody wsparcia online za pomocą platformy doxy.me.

Publikacja jest dostępna poniżej w wersji elektronicznej. Planujemy również jej druk w drugiej połowie 2021 r.

Kliknij, żeby pobrać publikację „Przemoc – droga donikąd. Model wsparcia ofiar i sprawców przemocy”

Model Jyväskylä w polskiej praktyce

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszymi rezultatami projektu pt.: „Model Jyväskylä. Innowacyjny program w zakresie psychoterapii dla sprawców przemocy”. Wkrótce w ramach Wydawnictwa Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku ukaże się tematyczna publikacja poświęcona tej formie terapii. Na początek prezentujemy jedno z ważnych zagadnień modelu – kwestię tożsamości kobiety oraz zagadnienie ojcostwa w kontekście leczenia osób uwikłanych w sytuację przemocy.

Model pracy z przemocą intymną partnera w Jyväskylä został zapoczątkowany dwadzieścia lat temu jako wielospecjalistyczny projekt współpracy w Jyväskylä w Finlandii. Dwie współpracujące agencje – lokalne Centrum Kryzysowe Mobilne i Centrum Szkoleniowe i Badawcze Psychoterapii Uniwersytetu Jyväskylä, służą zarówno ofiarom, jak i sprawcom IPV oraz współpracują z różnymi instytucjami opieki społecznej i policją. Model terapii IPV według modelu Jyväskylä jest różny od wielu innych europejskich i amerykańskich programów leczenia sprawców, głównie dlatego, że jest to metoda dobrowolne i niepodręcznikowa. Terapie grupowe łączą podejście konfrontacyjne oparte na koncepcji tożsamości płci IPV z różnymi podejściami terapeutycznymi. Sesje grupowe nie są zorganizowane tematycznie. Jednak każda sesja grupowa ma na celu skupienie się na przemocy i odpowiedzialności za przemoc wśród jej uczestników. Główne zasady leczenia grupowego to skupienie się na bezpieczeństwie, przemocy, wyborach, poczuciu winy i męskiej tożsamości. Publikacja na temat modelu Jyväskylä będzie dostępna już wkrótce na stronie internetowej Stowarzyszenia DROGA w Olsztynku.

Artykuły do pobrania:

  1. Koncepcja ojcostwa w terapii metodą Jyväskylä
  2. Perspektywa płci w terapii metodą Jyväskylä

SEMINARIUM „PRZEMOC – DROGA DONIKĄD”

Webinarium droga

W dniu 25.02.2021 r. o godz. 10.00. Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących DROGA oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku organizuje seminarium pt.: „Przemoc – droga donikąd” poświęcone metodom pracy z ofiarami przemocy świadczonym przez fundację Vicitims Support Malta (VSM). Webinarium będzie też okazją do prezentacji usług wsparcia i interwencji kryzysowej stosowanych przy użyciu narzędzi online funkcjonujących na Malcie i stosowanych przez VSM.

Zgłoszenia do udziału w seminarium przyjmowane są do dnia 24.02.2021 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: stowarzyszenie.droga@wp.pl (proszę w tytule maila wpisać hasło
„seminarium”, a w treści wiadomości imię i nazwisko oraz organizację reprezentowaną przez uczestnika).

Seminarium odbędzie się na platformie Google.Meet. Po zarejestrowaniu się każdy uczestnik otrzyma link do seminarium.

Czytaj dalej SEMINARIUM „PRZEMOC – DROGA DONIKĄD”

Narzędzia do wdrażania usług interwencji online dla ofiar przemocy

Poniżej przedstawiamy dwa mini-przewodniki dla organizacji pozarządowych oraz samorządów lokalnych, które są zainteresowane wdrożeniem usług wsparcia online dla ofiar przemocy.

Mini-przewodniki zostały opracowane przez ekspertów Stowarzyszenia DROGA we współpracy z maltańską fundacją Vicitims Support Malta (VSM, http://victimsupport.org.mt), która realizuje tego typu usługi od 2004 r., a w tym roku w związku z pandemią Covid-19 uruchomiła specjalny kanał wideo wsparcia ofiar przemocy za pośrednictwem platformy usług medycyny zdalnej Doxy.me.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami:

  1. Mini przewodnik – zarządzanie usługami wsparcia online skierowanymi do ofiar przemocy domowej strategie i kompetencje
  2. Mini przewodnik – przygotowanie organizacji do świadczenia usług wsparcia online skierowanych do ofiar przemocy domowej
narzędzi do wsparcia online przemoc

Nieodpłatne usługi pomocy dla ofiar przemocy

Przemoc stowarzyszenie droga

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA prowadzi nieodpłatne usługi pomocy dla ofiar przemocy domowej. W celu uzyskania porady i konsultacji ze specjalistą psychologiem, terapeutą i prawnikiem prosimy o kontakt na adres mailowy stowarzyszenie.droga@wp.pl oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce http://stowarzyszeniedroga.com.pl/kontakt-2/.

„Jestem, myślę, wybieram”

W okresie od 07.09.2020 r. do 30.11.2020 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok odbywały się  zajęcia informacyjno- edukacyjne pod nazwą „Jestem, myślę, wybieram”. Zajęcia te odbywały się na świetlicy profilaktycznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku .

Program zajęć adresowany był do  grupy młodzieżowej w wieku: 12 – 17 lat mających doświadczenia związane z zażywaniem alkoholu. Dostępność do zajęć była równa tak dla dziewcząt, jak i dla chłopców. Kwalifikacja  wynikała z wcześniej zebranych wywiadów i opinii pedagogów szkolnych. Grupa  liczyła 15  osób.

Czytaj dalej „Jestem, myślę, wybieram”

Model Jyväskylä. Innowacyjny program w zakresie psychoterapii rodzin z problemem przemocy

przemoc

Stowarzyszenie DROGA rozpoczęło realizację projektu „Model Jyväskylä. Innowacyjny program w zakresie psychoterapii rodzin z problemem przemocy”.

Celem projektu jest implementacja innowacyjnego programu prewencji i psychoterapii rodzin z problemem przemocy zwanego modelem Jyväskylä, który został opracowany przez badaczy z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Jyväskylä  w Finlandii.

Czytaj dalej Model Jyväskylä. Innowacyjny program w zakresie psychoterapii rodzin z problemem przemocy