Model Jyväskylä. Innowacyjny program w zakresie psychoterapii rodzin z problemem przemocy

przemoc

Stowarzyszenie DROGA rozpoczęło realizację projektu „Model Jyväskylä. Innowacyjny program w zakresie psychoterapii rodzin z problemem przemocy”.

Celem projektu jest implementacja innowacyjnego programu prewencji i psychoterapii rodzin z problemem przemocy zwanego modelem Jyväskylä, który został opracowany przez badaczy z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Jyväskylä  w Finlandii.

Czytaj dalej Model Jyväskylä. Innowacyjny program w zakresie psychoterapii rodzin z problemem przemocy

Stowarzyszenie DROGA partnerem w projekcie „Modelowe Wioski Tematyczne. Program rozwoju kompetencji lokalnych liderów”

Głównym celem projektu „Modelowe Wioski Tematyczne. Program rozwoju kompetencji lokalnych liderów” jest wzrost wiedzy i kompetencji kadry wchodzącej w skład Konsorcjum zawiązanego przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich, Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie and Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w celu opracowania narzędzi i metod uczenia się osób dorosłych w obszarze rozwoju lokalnego i waloryzacji lokalnych zasobów.

Cele szczegółowe projektu to:

1) podniesienie jakości usług edukacyjnych

2) nawiązanie współpracy międzynarodowej w zakresie rozwoju lokalnego, waloryzacji dziedzictwa kulturowego i zasobów lokalnych;

3) wzrost kompetencji pracowników specjalizujących się w pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

4) opracowanie założeń do programów szkoleniowych oraz procesów uczenia się organizacji wspierających wdrażanie zarządzania rozwojem lokalnym i waloryzacją zasobów.

Czytaj dalej Stowarzyszenie DROGA partnerem w projekcie „Modelowe Wioski Tematyczne. Program rozwoju kompetencji lokalnych liderów”

Projekt „ NIE BIORĘ, NIE PIJĘ DLATEGO ZDROWO ŻYJĘ”

W okresie od 01.05.2019r. do 30.06.2019r. w świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku odbywały się zajęcia informacyjno- edukacyjne dla młodzieży z Gminy Olsztynek pt.NIE BIORĘ, NIE PIJĘ DLATEGO ZDROWO ŻYJĘ”. Realizatorem projektu było STOWARZYSZENIE WSPIERANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY „DROGA” przy współfinansowaniu programu ze środków otrzymanych od Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Olsztynek na rok 2019.

Program adresowany był do grupy młodzieżowej w wieku: 12 – 17 lat mających doświadczenia związane z zażywaniem alkoholu. Dostępność do zajęć była równa tak dla dziewcząt, jak i dla chłopców. Kwalifikacja wynikała z wcześniej zebranych wywiadów i opinii pedagogów szkolnych. Grupa liczyła 15 osób.

Oferent przygotował treści programowe na każde spotkanie. Do w/w tematów zajęcia odbywały się w formie miniwykładów, dyskusji, ćwiczenia umiejętności, „burzy mózgów” dzielenia się własnym doświadczeniem, a także w formie gier, zabaw, odgrywania scenek, wykorzystanie elementów gry EKSPEDYCJA. Sporządzono listy obecności na każdy dzień spotkania oraz karty zajęć z opisem tematów i działań wykonywanych podczas zajęć.