O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku zostało zarejestrowane latem 2010 roku.

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie i wsparcie osób potrzebujących w zakresie polityki społecznej i zdrowotnej, polegającej na realizacji zadań w zakresie integracji społecznej, ochrony i promocji zdrowia, pracy socjalnej, profilaktyki i leczenia uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem grup podwyższonego ryzyka.  Celem Stowarzyszenia jest również prowadzenie badań naukowych oraz działań o charakterze edukacyjnym.

Stowarzyszenie realizuje działania na rzecz osób potrzebujących w obszarze profilaktyki i ograniczania przemocy w rodzinie, upowszechniania równości płci, wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podejmuje działania o charakterze terapeutycznym, profilaktycznym, szkoleniowym i zawodowym. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez współpracę z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi.

Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy w Olsztynku:

  1. Anna Burcz – Prezes
  2. Krzysztof Wilczek – Wiceprezes
  3. Mariola Olewnik – Sekretarz
  4. Marzena Ossowska – Skarbnik

Do pobrania:

  1. Statut stowarzyszenia