Sprawozdanie KIS za rok 2020

W okresie od 15 stycznia 2020 r. do 18 grudnia 2020 r. w Klubie Integracji Społecznej  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku realizowany był  program funkcjonowania Punktów Konsultacyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, osób współuzależnionych, osób uzależnionych od alkoholu oraz nadużywających alkoholu i Prawniczego Punkty Konsultacyjnego. W/w okresie odbyło się 326 konsultacji specjalistycznych dla mieszkańców Gminy Olsztynek.

Konsultacje przeprowadzono u 216 kobiet i 110 mężczyzn.

Ilość wizyt w poszczególnych punktach konsultacyjnych:

1. Punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy – 69 osób, 50 kobiet i 19 mężczyzn;
2. Prawniczy punkt konsultacyjny – 77 osób, 53 kobiety i 24 mężczyzn;

3. Punkt konsultacyjny dla osób współuzależnionych – 100 osób, 93 kobiety i 7 mężczyzn;
4. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i nadużywających alkoholu – 80 osób, 20 kobiet i 60 mężczyzn.

Czytaj dalej Sprawozdanie KIS za rok 2020

Wsparcie online dla ofiar przemocy

Stowarzyszenie DROGA przygotowuje się do świadczenia wsparcia online za pomocą kanału wideo za pomocą platformy usług telemedycznych Doxy.me.

Obecnie trwają prace nad uruchomieniem tej usługi. Przewidywany czas rozpoczęcia realizacji wsparcia online to koniec marca 2021 r.

„Jestem, myślę, wybieram”

W okresie od 07.09.2020 r. do 30.11.2020 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok odbywały się  zajęcia informacyjno- edukacyjne pod nazwą „Jestem, myślę, wybieram”. Zajęcia te odbywały się na świetlicy profilaktycznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku .

Program zajęć adresowany był do  grupy młodzieżowej w wieku: 12 – 17 lat mających doświadczenia związane z zażywaniem alkoholu. Dostępność do zajęć była równa tak dla dziewcząt, jak i dla chłopców. Kwalifikacja  wynikała z wcześniej zebranych wywiadów i opinii pedagogów szkolnych. Grupa  liczyła 15  osób.

Czytaj dalej „Jestem, myślę, wybieram”

Akcja z okazji Światowego Dnia Cukrzycy

Akcja cukrzyca Stowarzyszenie droga Olsztynek

18 listopada w ramach projektu „Nowa droga – nowe szanse…” odbędzie się akcja związana z walką z cukrzycą. 14 listopada obchodzony był Światowy Dzień Cukrzycy, a organizowana akcja ma na celu zachęcenie ludzi do badania poziomu cukru i podniesienie świadomości, z czym wiąże się choroba i jakie są jej objawy.

Podczas akcji będą rozdawane materiały (ulotki) dot. cukrzycy (co to za choroba, jak ją zdiagnozować, gdzie i jak badać, itp.) oraz czekolady bez cukru. Zbiórka uczestników projektu chętnych do udziału w akcji rozpocznie się o 15:30, miejsce zbiórki: pod budynkiem MOPS. Zachęcamy do udziału!

Zapytanie ofertowe nr 23/ZO/2020

W związku z realizacją projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” informujemy, iż Stowarzyszenie DROGA ogłosiło zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi transportowej uczestników projektu na obóz terapeutyczno-integracyjny.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4
6. Załącznik nr 5
7. Załącznik nr 6

Zapytanie ofertowe nr 21/ZO/2020

W związku z realizacją projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” informujemy, iż Stowarzyszenie DROGA ogłosiło zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia usługi noclegowej i usługi restauracyjnej dla uczestników obozu integracyjno-terapeutycznego realizowanego w ramach projektu.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4
6. Załącznik nr 5
7. Załącznik nr 6Zapytanie ofertowe 20/ZO/2020

W związku z realizacją projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” informujemy, iż Stowarzyszenie DROGA ogłosiło zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi transportowej uczestników projektu na zajęcia aktywizacyjne w Olsztynie.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4
6. Załącznik nr 5
7. Załącznik nr 6Zapytanie ofertowe 19/ZO/2020

W związku z realizacją projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” informujemy, iż Stowarzyszenie DROGA ogłosiło zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi transportowej uczestników projektu na zajęcia.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4
6. Załącznik nr 5
7. Załącznik nr 6

Wypoczynek letni dla dzieci z Domu dla Dzieci ZGODA w Olsztynku

Stowarzyszenie droga dzieci z domu dla dzieci zgoda wypoczynek letni

W dniach od 28.06.2020 r do 05.07.2020 r. odbył się wyjazd zorganizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku, w ramach realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Olsztynek na 2020 rok.

Wypoczynek letni z programem profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem programów rekomendowanych oraz zajęć edukacyjnych, informacyjnych i socjoterapeutycznych realizowany był pod nazwą własną „Chodź z nami budować szczęśliwe Jutro”. Wzięli w nim udział wychowankowie Domu dla Dzieci „ZGODA” w Olsztynku. Opiekę nad wychowankami sprawowali wychowawcy zatrudnieni w Domu dla Dzieci „ZGODA” .

Podczas wyjazdu realizowano zajęcia o charakterze edukacyjnym oraz socjoterapeutycznym z zakresu profilaktyki uzależnień. Spotkania odbywały się codziennie w godzinach popołudniowych. Tematami rozmów było uzależnienie od alkoholu, powody, dla których ludzie sięgają po alkohol, alkohol jako środek uzależniający, konsekwencje jego nadużywania, wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby, wiara w siebie, nauka mówienia nie, akceptacja siebie, osiągnięcie celu. Ponadto w czasie wyjazdu zorganizowano wycieczki w góry: nad Czarny Staw oraz przełęcz Karb – szczyt Karb, przełęcz pod Kopą Kondracką granicą na Kasprowy Wierch, spacer Doliną Kościeliską, zwiedzanie Jaskini Mroźnej, spacer Doliną Chochołowska z wejściem na Wołowiec, spacer Doliną Pięciu Stawów przez Świstówkę do Morskiego Oka, zwiedzanie Zakopanego i Krupówek. Zorganizowano również kulig z ogniskiem oraz wycieczkę jednodniową Spływ Dunajcem, a także zwiedzanie Zamku w Niedzicy oraz Zabytkowego Zamku w Dębnie. Wychowankowie również bawili się parku rozrywki Energylandia w Zatorze. W czasie zorganizowanym przeprowadzano gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz w pomieszczeniach pensjonatu.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez dotacji z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Olsztynek na rok 2020r.