Zapytanie ofertowe nr 13/ZO/2019

W związku z realizacją projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” informujemy, iż Stowarzyszenie DROGA ogłosiło zapytanie ofertowe na świadczenie usług specjalistycznego wsparcia terapeutycznego na obozach terapeutyczno-integracyjnych w ramach projektu .

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4

Zapytanie ofertowe nr 12/ZO/2019

W związku z realizacją projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” informujemy, iż Stowarzyszenie DROGA ogłosiło zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć dla rodziców w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin w ramach projektu.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4

Wyniki zapytania ofertowego nr 11/ZO/2019

W związku z realizacją projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w zapytaniu ofertowym nr 11/ZO/2019 na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu  zostali wyłonieni następujący Wykonawcy: 
Część I – Emilia Nowicka
Część II – brak ofert
Część III – Małgorzata Woźna

Rozeznanie rynku nr 01/04/RC/2019

W związku z realizacją projektu ” Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” informujemy, iż Stowarzyszenie DROGA ogłosiło rozeznanie rynku na świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej w ramach realizacji obozów terapeutyczno-integracyjnych dla uczestników projektu.

Termin nadsyłania ofert: 12.04.2019, godz. 15.00.

Do pobrania:
1. Rozeznanie rynku

Wyniki rozeznania rynku nr 01/03/RC/2019

Informujemy, iż w wyniku rozeznania rynku nr 01/03/RC/2019 na świadczenie usługi konsultacji i doradztwa prawnego w ramach projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy” została wybrana następująca oferta:

  1. Monika Kotowska, Olsztyn.

Wyniki rozeznania rynku nr 01/02/RC/2019

Informujemy, iż w wyniku rozeznania rynku nr 01/02/RC/2019 na świadczenie usługi
opiekuna rodziny dla uczestników projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy” została wybrana następująca oferta:

  1. Anna Czechowicz

Rozeznanie rynku nr 01/02/RC/2019

W ramach realizacji projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Droga ogłasza rozeznanie cenowe dotyczące usługi opiekuna rodziny dla uczestników projektu.

Ofertę należy złożyć w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną [e-mail stowarzyszenie.droga@wp.pl], osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie DROGA, ul. Niepodległości 19, 11-015 Olsztynek w nieprzekraczalnym terminie: do 02 kwietnia 2019 br. do godziny 09:00.

Dokumenty do pobrania:

  1. Rozeznanie rynku
  2. Formularz oferty

Zapytanie ofertowe nr 11/ZO/2019

Informujemy, że Stowarzyszenie Droga ogłosiło zapytanie ofertowe na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4