Wyniki zapytania ofertowego nr 1/ZO/2019

W związku z realizacją projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, iż w zapytaniu ofertowym nr 1/ZO/2019 na świadczenie usługi opiekuna rodziny w ramach projektu został wyłoniony następujący Wykonawca:

Anna Czechowicz
11-015 Olsztynek

Zapytanie ofertowe nr 7/ZO/2019

Informujemy, że Stowarzyszenie Droga ogłosiło zapytanie ofertowe na świadczenie usługi opiekuna rodziny w ramach projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4

Zapytanie ofertowe nr 6/ZO/2019

Informujemy, że Stowarzyszenie Droga ogłosiło zapytanie ofertowe na świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa terapeutycznego w zakresie pracy z osobami współuzależnionymi i/lub ofiarami przemocy w ramach projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4

Zapytanie ofertowe nr 5/ZO/2019

Informujemy, że Stowarzyszenie Droga ogłosiło zapytanie ofertowe na świadczenie usług w ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin w projekcie „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4

Zapytanie ofertowe nr 4/ZO/2019

Informujemy, iż Stowarzyszenie Droga ogłosiło zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług psychologicznych w ramach projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4

Zapytanie ofertowe nr 3/ZO/2019

Informujemy, iż Stowarzyszenie Droga ogłosiło zapytanie ofertowe na świadczenie usług specjalistycznego doradztwa terapeutycznego w ramach projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4

Zapytanie ofertowe nr 2/ZO/2019

Informujemy, iż Stowarzyszenie Droga ogłosiło zapytanie ofertowe na świadczenie usługi konsultanta merytorycznego pracy z rodziną w ramach projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3

Zapytanie ofertowe nr 1/ZO/2019

Informujemy, że Stowarzyszenie Droga ogłosiło zapytanie ofertowe na świadczenie usługi opiekuna rodziny w ramach projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4

Projekt „Nowa droga – nowe szanse”

W lutym Stowarzyszenie DROGA rozpoczęło realizację projektu „Nowa droga – nowe szanse. Program aktywizacji usług lokalnych dla mieszkańców gminy Olsztynek”.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych ukierunkowanych na podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców. Projekt jest skierowany do rodzin z terenu miasta i gminy Olsztynek, w których występuje problem uzależnień oraz przemocy.

Aktualnie trwa rekrutacja uczestników do udziału w projekcie. Więcej informacji znajduje się w zakładce „Projekt „Nowa droga – nowe szanse„.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Zapraszamy do udziału.