Projekt „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej”

Od dnia 1 listopada Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w listopadzie br. realizuje nowy projekt pt.:”Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej”.

Projekt polega na uruchomieniu i prowadzeniu przez okres 18 miesięcy na terenie Olsztyna i Olsztynka interwencyjnego punktu wsparcia przeznaczonego dla ofiar przemocy domowej świadczącego usługi w formie hybrydowej: online oraz stacjonarnej, w tym usług telefonicznych pierwszego kontaktu, zapewnienie profesjonalnej opieki, wsparcia specjalistycznego dla ofiar przemocy oraz wynajęcie i przystosowanie mieszkania do potrzeb ofiar przemocy (matki i dzieci). W ramach funkcjonowania punktu prowadzone będzie doradztwo prawne, psychologiczne i terapeutyczne.

Ważnym elementem projektu będzie kampania informacyjna skierowana zarówno do ofiar przemocy jak i instytucji. Będzie ona prowadzona w mediach społecznościowych i tradycyjnych, ale też będzie skierowana do samorządów lokalnych, w tym w szczególności różnych przedstawicieli gminnych zespołów interdyscyplinarnych (pracowników socjalnych, policji, pracowników służby zdrowia, kuratorów). Projekt będzie skierowany do wszystkich osób

Projekt jest realizowany we współpracy z Olsztyńskim Telefonem Zaufania, który będzie świadczył usługi pierwszego kontaktu z ofiarami przemocy.

Projekt będzie realizowany we współpracy z Olsztyńskim Telefonem Zaufania w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) na lata 2014-2021.