Projekt „Przemoc to niemoc”

Z dniem 01.11.2021 r. uruchamiliśmy nowy projekt pt.:”Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”.

Celem projektu jest wzrost zaangażowania społeczności lokalnej, mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zadania związane z przeciwdziałaniem zjawisku przemocy w rodzinie. W ramach projektu opracowane zostaną specjalistyczne i partycypacyjne programy wspierające rozwój kompetencji ekspertów, ale również przedstawicieli społeczności lokalnych niewiązanych z tematyką zapobiegania i zwalczenia przemocy w rodzinie, które prowadzą do wzrostu aktywności tych społeczności w wysiłkach na rzecz ograniczania przemocy.

Projekt umożliwi przygotowanie trzech publikacji poświęconych tematyce przemocy wobec dzieci, osób starszych oraz stosowania terapii dla sprawców metodą Jyvaskyla. W ramach projektu chcemy uwrażliwić przedstawicieli oświaty, policji, pracowników służb społecznych i władz lokalnych na zjawisko przemocy w rodzinie, tak aby móc zapobiegać i przeciwdziałać jego skutkom.

Projekt będzie realizowany przez okres 24 m-cy przez Stowarzyszenie DROGA w partnerstwie z Olsztyńskim Stowarzyszeniem Pomocy Telefonicznej.

Projekt pt.: „Przemoc to niemoc. Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania” w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.