Zrealizowane projekty

„Olsztynek – gmina bez przemocy”
Celem projektu był wzrost aktywności obywateli gminy Olsztynek w kwestiach związanych z przeciwdziałaniem zjawisku przemocy w rodzinie.

Projekt przewidywał:
– opracowanie i realizację autorskiego programu profilaktyczny ,,Przemoc na randkach”, którego celem będzie uświadomienie młodzieży jak komunikować się z osobą bliską bez przemocy; konstruktywnych;
– prelekcje profilaktyczne dla rodziców w gminie Olsztynek celem uwrażliwienia osób dorosłych na zjawisko przemocy w rodzinie;
– utworzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w ramach którego prowadzone będą porady prawne i terapia dla ofiar i jak i sprawców przemocy dla mieszkańców gminy Olsztynek;
– przeprowadzenie kampanii społecznej ,,Reaguj na przemoc” , której celem jest zwrócenie uwagi na zaniedbania i destrukcję w rodzinach w których występuje zjawisko przemocy.

Projekt był skierowany do wszystkich mieszkańców gminy i miasta Olsztynek zainteresowanych ograniczeniem zjawiska przemocy w rodzinie:
– nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
– sołtysów i mieszkańców sołectw;
– pracowników policji;
– pracowników służby zdrowia – lekarzy, pielęgniarek;
– rodziców uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;

Projekt został zrealizowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Strona www projektu: https://stowarzyszenie-droga.wixsite.com/olsztynekbezprzemocy/o-projekcie

Rok 2015

Realizacja programu postrehabilitacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych po ukończonym procesie leczenia
W okresie 01.04.2015r. – 15.05.2015r. Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA, w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynku i Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego realizowało program postrehabilitacyjny adresowany do osób uzależnionych od narkotyków po ukończonym podstawowym procesie leczenia i ich rodzin składający się z dwóch warsztatów psychoterapeutycznych w zakresie ponadpodstawowym oraz indywidualnych sesji psychoterapeutycznych niezbędnych do rozwiązania osobistych dylematów życiowych beneficjentów programu.
Warsztaty realizowane były w Rekolekcyjno-Wypoczynkowym domu Sióstr św. Katarzyny mieszczącym się na ulicy Teleexpresu 6 w Krynicy Morskiej. Realizatorzy programu ze względu na specyfikę zajęć chcieli, by klienci ,,odcięli się od codziennego życia” i skupili się na proponowanych tematach zajęć. Warsztaty połączone były z nauką umiejętności konstruktywnego spędzania czasu wolnego bez narkotyków i alkoholu. 
Realizatorzy dali także beneficjentom możliwość indywidualnej pracy własnej nad dylematami związanymi z funkcjonowaniem po leczeniu podstawowym i życiu z osobą uzależnioną po leczeniu podstawowym. 
Program realizowany był przy zaangażowaniu wolontarystycznym i pracy społecznej członków Stowarzyszenia DROGA w Olsztynku. Zajęcia prowadzili: Krzysztof Rubas, Agata Potkaj, Grażyna Stupkiewicz.

Rok 2014

 • IV Wojewódzka Konferencja obchodów dni walki z przemocą wobec kobiet w ramach kampanii
 • Wizyta delegacji z Departamentu Côtes d’Armor w Olsztynku. 
 • 2 lipca 2014 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku odbyła się wizyta studyjna Delegacji z Departamentu Côtes d’Armor z Francji.
 • II Zjazd realizatorów programów finansowanych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowy. 
 • W dniach 02-03.06.2014r. Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zorganizowali II zjazd realizatorów programów finansowanych z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, który odbywał się w Toruniu.
 • Szkolenie warsztatowe dla osób prowadzących świetlice wiejskie na terenie miasta i gminy Olsztynek w zakresie poprawnych metod pracy na pojawiające się problemy społeczne.
 • Program postrehabilitacyjny dla osób uzależnionych po ukończonym podstawowym programie leczenia
 • Realizacja programu profilaktycznego ,,Złapany w sieć”.

Konferencja „Problemy uzależnień behawioralnych”
Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku wspólnie z Wydziałem Socjologii i Pedagogiki oraz Wydziałem Zamiejscowym w Kętrzynie Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie organizują konferencję „Problemu uzależnień behawioralnych”. Konferencja odbędzie się 29 maja 2015 r. w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie (Wydział Socjologii i Pedagogiki).

Harmonogram konferencji:

11.00 – 11.10 – Przywitanie uczestników konferencji i wstępne wprowadzenie w tematykę spotkania – Rektor WSIiE TWP w Olsztynie – dr hab. Adam Sosnowski
11.10 – 11.20 – Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego
11.20 – 11.40 – ,,Uzależnienia behawioralne – rodzaje oraz skala zjawiska” – mgr Michał Tatarek – Pełnomocnik Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
11.40 – 12.00 – ,, Realizacja programu terapeutycznego dla hazardzistów w Ośrodku Terapii Uzależnień Stare Juchy” – mgr Marek Kamionowski – specjalista psychoterapii uzależnień, kierownik OTU Stare Juchy
12.00 – 12.20 – ,,Praca z osobą kompulsywnie korzystającą z seksu na podstawie 20 letniej praktyki w klinicznym kontakcie z pacjentem” – lek. med. Apolonia Szarkowicz – Młyńska – psychiatra, seksuolog, specjalista psychoterapii uzależnień
12.20 – 12.40 – ,,Działania profilaktyczne z zakresu uzależnień behawioralnych realizowane na terenie województwa warmińsko – mazurskiego” – dr Agnieszka Górska – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, dziekan wydziału zamiejscowego TWP w Kętrzynie, mgr Krzysztof Wilczek – wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku
12.40 – 13.00 – Przerwa kawowa
13.00 – 13.15 – ,,Prezentacja zasobów ludzkich i instytucjonalnych w zakresie leczenia uzależnień behawioralnych w województwie warmińsko – mazurskim” – dr Anna Prusik – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, dziekan wydziału socjologii i pedagogiki TWP w Olsztynie
13.15 – 13.45 – Dyskusja panelowa – ,,Problematyka uzależnień behawioralnych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego” – prowadzenie: mgr Joanna Zaręba – Kwiatkowska, mgr Agata Potkaj.

Uczestnicy panelu:

mgr Jakub Zaręba – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
mgr Hanna Winkel – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
mgr Krzysztof Rubas – Specjalista psychoterapii uzależnień, kierownik KIS w Olsztynku
dr Joanna Szkatuła – Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
mgr Agnieszka Bucała – pedagog Społecznego Zespołu Przedszkolno – Szkolnego 101 w Olsztynie

Odpowiedzialność za zorganizowanie konferencji:
mgr Ewa Szerszeniewska, Monika Gosik, mgr Krzysztof Wilczek, dr Anna Prusik, dr Agnieszka Górska, Beata Czerwińska

Konsultant merytoryczny:
mgr Krzysztof Rubas

Rok 2013

 • Wojewódzka konferencja „Realizacja programów profilaktycznych z zakresu problematyki uzależnień w województwie warmińsko-mazurskim”.
 • Film – musical: Na przełomie maja i czerwca 2013r. Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku ukończyły pracę nad postprodukcją profilaktycznego filmu musicalowego ,,Noc w środku dnia”. Efektem działań jest wyprodukowanie płyt DVD, które posłużą do realizacji programów z zakresu profilaktyki uniwersalnej w placówkach oświatowych.
 • Konferencja – Współuzależnienie: Dnia 14 czerwca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olsztynku odbyła się Wojewódzka Konferencja „Realizacja zadań z zakresu pomocy dla osób współuzależnionych z województwa warmińsko – mazurskiego”. ​Osobą prowadząca konferencję była Pani Ewa Szerszeniewska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku.

Rok 2012

 • Warsztaty kolędowania – Dnia 21 grudnia 2012 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku odbyło się podsumowanie warsztatów wokalnych „Kolędy polskie źródłem tradycji narodowych”, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku
 • Konferencja – W dniu 19 października 2012 roku w Olsztynku miała miejsce Konferencja „Realizacja lokalnych programów pomocy dla osób uwikłanych w problematykę przemocy w rodzinie po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” współorganizowana przez nasze Stowarzyszenie.
 • Musical – W dniu 14 grudnia 2012  roku w Ratuszu w Olsztynku odbył się pokaz premierowy filmu musicalowego ,,Noc w środku dnia”. Postprodukcja filmu została sfinansowana ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku. Projekt był także wspierany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku.