Jak zidentyfikować przemoc domową: kampania społeczna #ResponsibleTogether’23

Kiedy twój partner:

● Wykazuje nadmiernie zazdrosne zachowanie i kontrolę nad partnerką, która „zawsze musi mu mówić, gdzie jest”
● Ma seksistowskie lub mizoginistyczne podejście lub wygłasza seksistowskie lub mizoginistyczne uwagi
● Zawsze towarzyszy partnerce, nawet podczas rutynowych wizyt i nalega, aby być obecnym na spotkaniach (a jego partnerka jest zawiedziona lub spieszy się, by ją zakończyć)
● Mówi za swoją partnerkę, przerywa jej lub ją poprawia, nie pozwala jej mówić, dyskredytuje lub deprecjonuje ją i próbuje podejmować decyzje w jej imieniu
● Usprawiedliwia lub minimalizuje obrażenia partnerki lub jej stany psychiczne, które mogą być wynikiem przemocy
● Obwinia partnerkę za swoje problemy
● Ma trudności w radzeniu sobie z lękiem i stresem, ma wahania nastroju i/lub podnosi głos
● Pokazuje dwie pozornie przeciwstawne postawy: milczący, broni się, odmawia odpowiedzi na pytania lub jest gadatliwy, czasami nietaktowny, nadmiernie uległy, uprzejmy i uśmiechnięty, zwłaszcza podczas rozmów z partnerką.

Zgłoś się do nas albo skontaktuj się z najbliższym ośrodkiem pomocy społecznej lub inną wyspecjalizowaną organizacją pozarządową lub instytucją.

Ty także możesz być ofiarą przemocy domowej. Dowiedz się więcej jak zapobiegać przemocy domowej i dołącz do wspólnej kampanii społecznej:

Kampania społeczna #ResponisbleTogether’23 jest realizowana przez europejską sieć WWP przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.

Agresywne zachowanie to wybór! Kampania społeczna #ResponsibleTogether’23

Agresywne zachowanie to wybór! Jeśli sprawcy przemocy chcą pomocy i otrzymają odpowiednie wsparcie to mogą zmienić szkodliwe wzorce i zachowania. Czasami wystarczy po prostu zaproponować rozmowę, aby zapoczątkować proces zmiany.

Jeśli istnieje wystarczająca motywacja i zaangażowanie w proces zmiany, następnym krokiem jest skierowanie mężczyzny do specjalistycznego programu dla sprawców przemocy.

Dlatego weź udział w europejskiej kampanii społecznej #ResponsibleTogether’23 poświęconej przeciwdziałaniu przemocy domowej. Pobierz materiały i dołącz do nas:

Kampania jest realizowana przez europejską sieć WWP przy wsparciu finansowym z Unii Europejskiej.

Przemoc domowa jako problem społeczny: kampania #ResponsibleTogether’23

Przemoc w związkach to problem społeczny. Możemy ją powstrzymać tylko wtedy, gdy wszyscy pracujemy nad rozwiązaniem. Jeśli masz stały kontakt ze sprawcami przemocy w swoim miejscu pracy, masz szansę interweniować i rozpocząć proces zmiany.

Dlatego dołącz do europejskiej kampanii społecznej #ResponisbleTogether’23, której tematem jest przeciwdziałanie przemocy domowej. Pobierz materiały tutaj:

Kampania jest realizowana przez WWP przy wsparciu finansowym UE.

Ochrona dzieci #ResponsibleTogether’23

Trwa europejska kampania społeczna #ResponsibleTogether’23 mająca na celu promowanie pracy ze sprawcami przemocy.

Doświadczanie przemocy domowej znacząco oddziałuje dla dzieci. Zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń lękowych, depresji, nadużywania substancji i tym podobnych. Praca z ojcami i motywowanie ich do zmiany zachowania znacząco poprawi sytuację ich dzieci.

Czy wiesz, że: specjalistyczna terapia dla sprawców przemocy znacznie obniża ryzyka zachowań przemocowych i pomaga chronić dzieci!

Więcej na temat kampanii i działalności stowarzyszenia DROGA:

Nie bądź obojętny. Dołącz do europejskiej kampanii społecznej #ResponsibleTogether’23.

Chrońmy dzieci! ZMIANA JEST MOŻLIWA!

Początek europejskiej kampanii społecznej na temat przeciwdziałania przemocy domowej #ResponsibleTogether’23

W dniu dzisiejszym tj. 25 listopada 2023 r. ruszyła europejska kampania społeczna na temat przeciwdziałania przemocy domowej #ResponsibleTogether’23.

Kampania ma na celu promowanie pracy ze sprawcami przemocy, zwłaszcza upowszechnianie i zachęcenie do udziału w wszelkiego rodzaju terapiach. Praca ze sprawcami przemocy zmniejsza ryzyko incydentów przemocowych w rodzinie.

W ramach prowadzonej kampanii udostępniamy materiały wizualne (ulotki, plakaty, filmy i inne), które mogą być wykorzystane przez każdą zainteresowaną organizację lub instytucję do prowadzenia własnych działań w mediach społecznościowych lub w infosferze.

Więcej na temat kampanii i Stowarzyszenia DROGA na:

Materiały do pobrania są dostępne tutaj lub na stronie: https://stowarzyszeniedroga.com.pl/kampania-spoleczna-responsibletogether23/

Kampania będzie realizowana przez Europejską Sieć WWP we współpracy z organizacjami pozarządowymi z całej UE tj. BAG TäHG (Niemcy), Vive Zene (Bośnia i Hercegowina), FNACAV (Francja), Stop Nasílí (Czechy), DUGA & UZOR (Chorwacja), CAM (Włochy), Relive (Włochy), White Dove (Włochy), CLMB (Albania), Quendra VANTRA (Albania), ZBT (Albania), SPAVO PROTEAS (Cypr), UG Buducnost Modrica (Bośnia i Hercegowina), LoM (Czechy), Social Insurance Board (Estonia), OPNA (Serbia) oraz Stowarzyszenie DROGA (Polska) przy wsparciu Unii Europejskiej.

Dołącz do kampanii. ZMIANA JEST MOŻLIWA!

DROGA i Rich’ESS en tournée!

W dniach 20-21 listopada br. odbyła się wizyta studyjna Patrice Henaff, Dyrektora Zarządzającego Stowarzyszenia Rich’ESS (Francja), której celem było umówienie możliwości nawiązania współpracy, tworzenia partnerstw do wspólnych przedsięwzięć i projektów z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu Warmii i Mazur: Kobieta na Plus (Ruciane Nida), Fundacja dla dzieci i młodzieży Kółko Graniaste (Olsztyn), Stowarzyszenie ARKA (Olsztyn), Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Morągu.

Rich’ESS jest stowarzyszeniem, którego misją jest rozwój sektora ekonomii społecznej w departamencie Cotes d’Armor (Francja) oraz wspieranie rozwoju usług na rzecz społeczności lokalnych w tym regionie.

Więcej na temat działalności stowarzyszenia Rich’ESS:

Publikacja na temat przemocy wobec osób starszych

Nakładem wydawnictwa Marszałek ukazała się właśnie nowa publikacja przygotowana przez członków Stowarzyszenie DROGA we współpracy z Olsztyńskim Stowarzyszeniem Pomocy Telefonicznej poświęcona tematyce przemocy wobec osób starszych. Jej celem jest zaznajomienie przedstawicieli instytucji opieki społecznej, lekarzy, prawników, pracowników domów pomocy społecznej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z charakterystyką zjawiska, kładąc szczególny nacisk na diagnozowanie i zgłaszanie do odpowiednich instytucji. Mamy nadzieję, że publikacja trafi w ręce nie tylko osób starszych, ale też szerokiej rzeszy ludzi i instytucji którym leży na sercu nie tylko mówienie o przemocy wobec osób starszych, ale też profilaktyka i podejmowanie interwencji o charakterze prawnym.

Publikacja stanowi część projektu „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Popularyzacja zapisów europejskiej dyrektywy dotyczącej praw ofiar przestępstw

Z przyjemnością informujemy, że stowarzyszenie DROGA uzyskało dofinansowanie w formie grantu na realizację projektu pt.:”Popularyzacja zapisów europejskiej dyrektywy ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw„.

Celem projektu jest wsparcie na poziomie lokalnym wdrażania europejskiej dyrektywy ds. ofiar 2012/29/UE z dnia 25.10.2012 r. przyjętej przez Parlament Europejski i Radę Europejską. Dyrektywa ta ustanowiła normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw dla wszystkich krajów EU. Badania pokazują, iż kraje EU, w tym Polska nie realizują w wystarczającym stopniu zaleceń dyrektywy, a instytucje i obywatele Polski posiadają niewielką wiedzę w zakresie praw ofiar przestępstw. Projekt polega na realizacji szkoleń skierowanych do instytucji i organizacji wspierających prawa ofiar na temat zapisów Dyrektywy, zwłaszcza stosowanie języka wrażliwego na sytuację ofiar przestępstw w sytuacji pierwszego kontaktu z nimi oraz przeprowadzenia kampanii społecznej w mediach społecznościowych i w Internecie, której zadaniem będzie upowszechnianie praw ofiar wynikających z jej obowiązywania jako praw podstawowych.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 grudnia 2023 r. do 31 lipca 2024 r.

Grant na projekt stanowi element inicjatywy Projekt Splot Wartości finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values). Ma on na celu ochronę, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości UE poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Nowa publikacja stowarzyszenia na temat terapii dla sprawców metodą Jyväskylä

Nakładem wydawnictwa Marszałek z Torunia ukazała się właśnie nowa publikacja na temat terapii dla sprawców przemocy metodą Jyväskylä pt.:”Wprowadzenie do terapii grupowej dla sprawców przemocy metodą Jyväskylä”. Została ona opracowana przez członków Stowarzyszenia DROGA. Publikacja koncentruje się na zagadnieniach terapii grupowej. Jest ona skierowana jest nie tylko do terapeutów i psychologów, ale też do całego spektrum osób pracujących z osobami doświadczającymi przemocy jako forma wprowadzenia do zagadnień związanych z terapią dla sprawców przemocy. Może ona być włączana celem udoskonalana umiejętności praktyków zajmujących z problematyką przemocy domowej. Mamy nadzieję, że publikacja służyć będzie jako materiał poglądowy do promocji nie tylko samego modelu Jyväskylä w Polsce, ale przede wszystkim do zwiększenia popularności i dostępności wszelkiego rodzaju programów terapeutycznych dedykowanych sprawcom przemocy.

Więcej na temat działalności stowarzyszenia DROGA na:

Publikacja jest dostępna nieodpłatnie w wersji drukowanej. Osoby zainteresowane uzyskaniem publikacji prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub przez media społecznościowe.

Publikacja stanowi część projektu „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Dołącz do kampanii społecznej #ResponsibleTogether23 poświęconej przeciwdziałaniu przemocy domowej

W dniach od 25 listopada do 12 grudnia 2023 r. zostanie przeprowadzona kampania społeczna #ResponsibleTogether23 pt.: ZMIANA JEST MOŻLIWA!” poświęcona przeciwdziałaniu przemocy domowej. Kampania będzie realizowana przez Europejską Sieć WWP we współpracy z organizacjami pozarządowymi z całej UE tj. BAG TäHG (Niemcy), Vive Zene (Bośnia i Hercegowina), FNACAV (Francja), Stop Nasílí (Czechy), DUGA & UZOR (Chorwacja), CAM (Włochy), Relive (Włochy), White Dove (Włochy), CLMB (Albania), Quendra VANTRA (Albania), ZBT (Albania), SPAVO PROTEAS (Cypr), UG Buducnost Modrica (Bośnia i Hercegowina), LoM (Czechy), Social Insurance Board (Estonia), OPNA (Serbia) oraz Stowarzyszenie DROGA (Polska).

Przemoc domowa wymaga kompleksowego podejścia

Przemoc domowa pozostaje poważnym problemem na całym świecie i dotyka niezliczone osoby, zwłaszcza kobiety i dzieci. Kampania #ResponsibleTogether23 ma na celu zmianę tej sytuacji poprzez propagowanie kompleksowego podejścia do pracy ze sprawcami przemocy. Podkreślając znaczenie programów terapeutycznych dla sprawców, kampania ta ma na celu doprowadzenie do pozytywnych zmian, zwiększenia świadomości i reformy polityki społecznej w walce z przemocą domową.

Więcej na temat kampanii wkrótce na:

Czym jest WWP? Jest to organizacja założona w 2014 roku, zrzesza 69 członków z 34 krajów europejskich, w tym organizacje pozarządowe, instytucje badawcze i instytucje wsparcia ofiar przemocy.

Skontaktuj się z nami do 16 listopada br. i dołącz do kampanii – Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni! We are #ResponisbleTogether23

Wszystkie zainteresowane organizacje lub instytucje mogą dołączyć do kampanii organizując warsztaty, spotkania, seminaria i inne wydarzenia. Oferujemy bezpłatne materiały drukowane tj. plakaty, ulotki, broszury, kartki pocztowe.

Oferujemy również dostęp do bezpłatnych materiałów przygotowanych do samodzielnego prowadzenia kampanii w formie elektronicznej – filmy w języku polskim. Będą one dostępne na stronie www stowarzyszenia DROGA oraz na FB w dniach od 25 listopada do 12 grudnia 2023 r.

ZMIANA JEST MOŻLIWA!

Kampania jest wspierana przez UE.