Krótkie podsumowanie wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy świadczonego przez Stowarzyszenie DROGA w 2019 i 2020 r.

W 2020 r. Stowarzyszenie DROGA zrealizowało następujące formy wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy:

1) Poradnictwo indywidualne specjalistyczne dla osób uzależnionych: 160 godz. w 2019 r. i 180 godz. w 2020 r.
2) Konsultacje indywidualne dla sprawców przemocy w rodzinie: 160 godz. w 2019 r. 135 godz. w 2020 r.
3) Konsultacje indywidualne w ramach Szkoły dla Rodziców: 40 godz. w 2019 r, 20 godz. w 2020 r.
4) Punkt Konsultacyjny dla Rodzin: zajęcia grupowe dla dzieci: 160 godz. w 2019 r., 120 godz. w 2020 r.
5) Punkt Konsultacyjny dla Rodzin: zajęcia indywidualne dla dzieci: 160 godz. w 2019 r., 120 godz. w 2020 r.
6) Punkt Konsultacyjny dla Rodzin: konsultacje indywidualne z rodzicami: 80 godz. w 2019 r. 20 godz. w 2020 r.
7) Poradnictwo specjalistyczne: zajęcia indywidualne z terapeutą ds. pracy z ofiarami przemocy domowej i ds. pracy z osobami współuzależnionymi: 120 godz. w 2019 r., 110 godz. w 2020 r. i 30 godz. w 2021 r.
8) Warsztaty umiejętności społecznych: komunikacja interpersonalna: 80 godz.
9) Warsztaty umiejętności społecznych: nabywanie poczucia własnej wartości: 80 godz. 10) Warsztaty umiejętności społecznych: rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji: 80 godz.