Wioski tematyczne jako metoda aktywizacji społecznej

Stowarzyszenie DROGA realizuje projekt pt.: „Modelowe Wioski Tematyczne. Program rozwoju kompetencji lokalnych liderów” finansowany ze środków programu Erasmus Plus. W ramach projektu członkowie naszego Stowarzyszenia odwiedzą organizacje pozarządowe i samorządy we Francji (departament Côtes d’Armor w Bretanii), żeby nauczyć się w jaki sposób dokonywać waloryzacji lokalnych zasobów, w tym zasobów i potencjału środowiskowego, kulturowego, historycznego, ludzkiego oraz jak za pomocą odpowiednich narzędzi móc skutecznie prowadzić działania zmierzające do poprawy sytuacji społecznej i ekonomicznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.