Grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej

Z początkiem 2022 r. Stowarzyszenie DROGA planuje uruchomić zajęcia i grup wsparcia dedykowanych dla ofiarom przemocy. Celem zajęć będzie opracowanie strategii wyjścia z sytuacji przemocowej poprzez budowanie przyjaznego środowiska do pracy nad wzrostem poczucia własnej wartości, uzyskanie głębszego zrozumienia koncepcji przemocy w związku, zrozumienie podstawowych praw człowieka oraz zachęcenie do zdrowej i pozytywnej rozmowy na ten temat, pomoc w identyfikowaniu i ustalaniu priorytetów potrzeb życiowych oraz nauka rozróżniania potrzeb i ich utrwalania, identyfikowanie przeszkód w ich spełnianiu, rozumienie jak przemoc, ale też wychowanie może wpływać na dzieci,uczenie się nowych form zachowań i wyrażania siebie.