Mieszkanie interwencyjne dla ofiar przemocy domowej

Z początkiem października 2021 r. Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA uruchamia mieszkanie interwencyjne, które będzie przystosowane do pobytu matek z dziećmi, w tym ofiar przemocy seksualnej lub innych osób u których istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia lub życia. Mieszkanie będzie wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych, w których ofiara przemocy, znajduje się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Pobyt w mieszkaniu będzie miał za zadanie ochronę przez aktami przemocy ze strony sprawcy, zapewnienie wytchnienia, unormowanie sytuacji prawnej, społecznej i rodzinnej.