Stowarzyszenie DROGA współpracuje z organizacjami pozarządowymi z Malty

Stowarzyszenie DROGA współpracuje z dwoma organizacjami pozarządowym z Malty: od 2019 r. z Victim Support Malta oraz od niedawna z fundacją Yours Empowerment Group (YEG) z Żejtun, która specjalizuje się z organizacji działań w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych. YEG realizuje projekty edukacyjne, ale bardzo też rekreacyjne, przeznaczone dla młodszych pokoleń, w tym także współpracy międzypokoleniowej .