Mobilność na Malcie w ramach projektu „Modelowe Wioski Tematyczne. Program rozwoju kompetencji lokalnych liderów”

W dniach od 6 do 10 września br. w miejscowości Zejtun na Malcie odbyło się szkolenie dla członków Stowarzyszenia Droga poświęcone tematyce tworzenia i zarządzania wiosek tematycznych w tym kraju. Tematyka szkolenia dotyczyła obszarów takich jak historia wdrożenia koncepcji wioski tematycznej – Zejtun jako gminy chleba i oliwy, wyszukiwanie starych receptur we współpracy z historykami i rzemieślnikami, adaptacja produktu do współczesnych realiów, chleba jako produktu lokalnego, metody angażowania społeczności lokalnej w tworzenie wioski tematycznej na przykładzie gminy Zejtun, metody szacowania potencjału produktowego i marketingowego, sprzedaży produktów oliwnych w ramach koncepcji wioski tematycznej, metod angażowania biznesu i przekazywania środków finansowych do specjalnego ​​funduszu charytatywnego, podział środków finansowych pomiędzy aktorów społecznych, zawiązywanie komitetu w procesie tworzenia wioski.

Mobilność była również świetną okazją do zrozumienia mechanizmów funkcjonowania lokalnych społeczności na Malcie poprzez organizację tradycyjnej festy tzn. święta ku czci Świętej Katarzyny będącej patronką miasta Zejtun.

Szkolenie było organizowane przez stowarzyszenie Yours Empowerment Group i prowadzone przez jej prezeskę Stephanie Frenech. Na zakończenie mobilności wszyscy jej uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa i ukończenia szkolenia.

Mobilność została sfinansowana ze środków programu Erasmus Plus.