Od listopada Stowarzyszenie rusza z nowym projektem dedykowanym przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w listopadzie br. będzie realizować nowy projekt pt.:”Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej”. Celem projektu jest pomoc osobom z problemem przemocy polegającej na świadczącego usług pierwszego kontaktu, zapewnienie wsparcia specjalistycznego oraz prowadzenie mieszkania interwencyjnego.

Projekt będzie realizowany we współpracy z Olsztyńskim Telefonem Zaufania w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) na lata 2014-2021.