Stowarzyszenie DROGA wydało książkę pt.:”Uzależnienie młodzieży od Internetu. Uwarunkowania społeczne, diagnostyka, profilaktyka”.

Nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek z Torunia ukazała się książka wydana przez Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA pt.:”Uzależnienie młodzieży od Internetu. Uwarunkowania społeczne, diagnostyka, profilaktyka”.

Książka została przygotowana przez członków Stowarzyszenia DROGA – prof. Agnieszkę Zduniak oraz Krzysztofa Rubasa, którzy są specjalistami w obszarze uzależnień behawioralnych. Dostarcza ona wiedzy o współczesnym stanie badań na temat przyczyn i skutków uzależnienia od Internetu, a także informacji na temat stosowanych obecnie w różnych krajach świata metod profilaktyki i terapii. Jako przykład dobrych praktyk przedstawiony został nowatorski program profilaktyczno – edukacyjny „Złapany w sieć”, który został zrealizowany w roku 2013 przez Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA i dofinansowany był przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Jest to trzecia książka wydana przez Stowarzyszenie DROGA w 2021 r.

Książka powstała dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.