Dyżury specjalistów w ramach projektu pt.:”Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej”

Informujemy, że w ramach projektu pt.:”Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej” uruchomiliśmy nieodpłatne, specjalistyczne poradnictwo online prowadzone przez terapeutów, psychologów i prawnika skierowane dla ofiar przemocy domowej.

Dyżury są realizowane online za pomocą platformy DOXY.ME. Celem kontaktu ze specjalistą prosimy o kliknięcie na dany link i kontakt:

Specjaliści są dostępni po kliknięciu na link z pokojami spotkań:

Krzysztof – certyfikowany specjalista pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie (pokój niebieski) – wtorki godz. 14.30-16.00.

https://doxy.me/niebieski

Agata – psycholog i certyfikowana specjalistka pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie (pokój fioletowy) – środy w godz. 8.30-11.00

Zmiana od 01.04.2022 r. – Agnieszka –  psycholog (pokój fioletowy) w czwartki w godz. od 11 do 13.30.

https://doxy.me/fioletowy

Ewa – certyfikowana specjalistka pomocy ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie (pokój zielony) – środy w godz. 15-17.30

https://doxy.me/zielony

Monika – prawnik (pokój szary) – poniedziałki w godz. 11.00-13.30

https://doxy.me/szary

Zapewniamy pełną anonimowość. Dane z sesji są zaszyfrowane. Konsultacje odbywają się w tylko w formie audio, a dla osób zainteresowanych zarówno w formie audio jak i wideo.

Projekt pt.: „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej” w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.