Spotkanie sieciujące organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet

W dniu 4-5 grudnia w Warszawie odbędzie się spotkanie sieciujące organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, które jest organizowane przez Fundację im. Stefana Batorego.

Celem spotkania będzie spotkanie organizacji pozarządowych działających na rzecz zapobiegania przemocy oraz przedyskutowanie zagadnień związanych z przemocą ze względu na płeć, omówienie dobrych praktyk oraz projektowanie nowych, skuteczniejszych działań. W spotkaniu wezmą również udział przedstawiciele Stowarzyszenia DROGA.