Mieszkanie dla ofiar przemocy

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA uruchomiło usługę nieodpłatnego mieszkania interwencyjnego, przystosowanego do potrzeb matek z dziećmi, ofiar przemocy seksualnej lub innych osób u których istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia lub życia.

Pobyt w mieszkaniu będzie miał za zadanie ochronę przez aktami przemocy ze strony sprawcy, zapewnienie wytchnienia, unormowanie sytuacji prawnej, społecznej i rodzinnej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 792 665 294 lub poprzez Olsztyński Telefon Zaufania 89 527 00 00.

Projekt pt.: „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej” w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.