Świetlica terapeutyczna dla dzieci i młodzieży

Zakończyła się rekrutacja na zajęcia do świetlicy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży w ramach projektu pt.:”Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”. W zajęciach warsztatowych i indywidualnych prowadzonych przez Annę Burcz i Mariolę Olewnik bierze udział 20 uczestników i uczestniczek. Zajęcia odbywają się w poniedziałki od godz. 15.00 w siedzibie MOPS w Olsztynku.

Projekt pt.: „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.