Zakończenie projektu pt.:”Wioski tematyczne. Program rozwoju kompetencji lokalnych liderów”

Z końcem grudnia br. kończy się realizacja projektu pt.:”Modelowe Wioski Tematyczne. Program rozwoju kompetencji lokalnych liderów” finansowanego ze środków programu Erasmus+ w którym udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia DROGA z Olsztynka, CWOP z Morąga oraz Centrum Polsko-Francuskiego z Olsztyna.

W ramach projektu zrealizowano 20 mobilności do Francji i Malty w których wzięło łącznie 20 osób oraz opracowano dwa mini-przewodniki poświęcone tematyce aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie miejscowości tematycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią: