Stowarzyszenie DROGA członkiem międzynarodowej organizacji WORK WITH PERPETRATORS

Stowarzyszenie DROGA zostało członkiem sieci WORK WITH PERPETRATORS (WWP EN) skupiających 64 organizacji z całej Europy.

Europejska Sieć na rzecz Pracy ze Sprawcami Przemocy w Rodzinie (WWP EN) to stowarzyszenie członkowskie organizacji bezpośrednio lub pośrednio pracujących z mężczyznami, którzy dopuszczają się przemocy w związkach (IPV). WWP koncentruje się również na podejmowaniu działań w zakresie przeciwdziałania przemocy popełnianej przez mężczyzn wobec kobiet i dzieci.

Misją organizacji WWP EN jest zapobieganie IPV jako zjawisku związanemu z płcią oraz wspieranie równości płci. WWP EN podejmuje działania mające na celu poprawienie bezpieczeństwa kobiet i dzieci, a także innych osób zagrożonych przemocą.

Więcej informacji na stronie WWP: https://www.work-with-perpetrators.eu

Przystąpienie do sieci było możliwe dzięki realizacji projektu pt.: „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, który jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.