,,Reaguj na przemoc” – rusza kampania społeczna na temat przeciwdziałania przemocy

Rusza kampania społeczna Stowarzyszenia DROGA, która będzie miała za zadanie włączanie społeczności w zadania na rzecz aktywnego przeciwdziałania przemocy. W ramach kampanii przeciwdziałania przemocy Stowarzyszenie DROGA przygotuje film promocyjny, ale też nieodpłatne materiały graficzne dla wszystkich instytucji zainteresowanych podejmowania działań na rzecz ograniczania przemocy. W ramach kampanii zostanie zorganizowany konkurs twórczości własnej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Kampania będzie prowadzona również w mediach społecznościowych.

Wkrótce więcej szczegółów na stronie www Stowarzyszenia.

Realizacja kampanii jest możliwa dzięki realizacji projektu pt.: „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, który jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.