Kompetencje cyfrowe dla kadry osób pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

Grupa 5 przedstawicieli Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku w dniach od 25 do 29 kwietnia 2022 roku w ramach mobilność do Saint-Brieuc we Francji wzięła udział w szkoleniu pt. „Kompetencje cyfrowe dla kadry osób pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym” w ramach projektu „Droga do lepszych kompetencji” finansowanego z programu Erasmus +.

Organizacją przyjmującą było Stowarzyszenie Francusko-Polskie Côtes d’Armor Warmia i Mazury (Assocition Franco-Polonaise Côtes d’Armor Warmie-Masurie).

Uczestnicy mobilności wzięli udział w kilku panelach szkoleniowych, w tym m.in. w szkoleniu w zakresie kompetencji informatycznych pt. „Koncepcja i wykonanie materiałów pedagogicznych z użyciem oprogramowania online” na podstawie techniki Mind mappingu z użyciem programu Canva oraz w warsztatach filmowych prowadzonych przez Oliviera Caillebota (współpracownika m.in. Arte).

Dodatkowo po realizacji warsztatów odbyły się spotkania z przedstawicielami Domu Ochrony Rodzin Żandarmerii Côtes-d’Armor oraz stowarzyszeń zajmujących się pomocą ofiarom przemocy domowej i cyberprzemocy (Côtes-d’Armor CIDFF – częścią sieci CIDFF (Centrów Informacji o Prawach Kobiet i Rodzin), A.D.A.J (Stowarzyszenie Wydziałowe ds. Alternatyw Sądowych), Departamentu Praw Kobiet i Równości oraz Stowarzyszenia ADALEA).