Zaproszenie na seminarium informacyjne na temat projektu „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium informacyjne na temat realizacji projektu pt.:”Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej„.

Seminarium odbędzie się w dniu 20 maja 2022 r. o godz. 15.00 w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZCHP, Waszeta 1, 11-015 Olsztynek.

W trakcie seminarium omówione zostaną założenia projektu oraz jego główne cele.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o kontakt na adres mailowy

Stowarzyszenia DROGA.

Realizacja projektu „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej” jest finansowana w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) na lata 2014-2021.