Doroczna Konferencja: „Od krzywdy do nadziei” (From Harm to Hope) – terapie dla młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, 17-19 sierpnia 2022 r., Dublin

W dniach 17-19 sierpnia 2022 r. w Dublinie sieć Work With Perpetrators organizuje doroczną konferencję pt.:”Od krzywdy do nadziei” (From Harm to Hope) – terapie dla młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”.

Dorastanie i wczesna dorosłość to okresy kształtujące całe przyszłe życie, w których młodzi ludzie opracowują strategie radzenia sobie z konfliktami, zarówno we wczesnych związkach, jak i w rodzinie. Jest to zatem etap krytyczny w kontekście podjęcia wysiłków na rzecz eliminacji zjawiska przemocy, zwłaszcza gdy przemoc dzieci/młodzież wobec rodziców może później zamienić się w przemoc w związkach intymnych.

Ponieważ większość programów dla sprawców jest skierowana do dorosłych mężczyzn, często brakuje specjalistycznych terapii dla sprawców dedykowanej pracy z młodszą grupą wiekową. Najczęściej młodzi mężczyźni stosujący przemoc kierowani są do programów dla dorosłych, które często nie są w stanie odpowiednio odpowiedzieć na ich specyficzne potrzeby, podobnie jak terapie skierowane do młodzieży, które nie są wyspecjalizowane w radzeniu sobie z przemocą wobec rodziców.

Na konferencji zostaną omówione kwestie terapii dla młodych sprawców przemocy. Omówione będą również metody angażowania i utrzymywania obecności młodych ludzi w takich programach. Będzie to również okazja do przyjrzenia się sposobom bardziej efektywnej pracy z młodzieżą poprzez łączenie różnych elementów życia młodych ludzi takich media społecznościowe, zachowania na randkach, przemoc seksualna oraz oddziaływanie rówieśników.

Zapisy na konferencje możliwe są za pośrednictwem strony internetowej:

https://www.work-with-perpetrators.eu/events/annual-workshops/annual-conference-2022