Zakończona rekrutacja do programu „Dorastanie do wartości”

Zakończono rekrutację do programu pod nazwą „Dorastanie do wartości” realizowanego w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Olsztynek na lata 2022 -2025. Program będzie realizowany w Świetlicy Profilaktycznej mieszczącej się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku na ulicy Niepodległości 19. Zadania realizowane będą w terminie od 04.05.2022 r. do 30.11.2022 r. w każdy wtorek.

Program adresowany jest do grupy młodzieżowej w wieku: 12 – 17 lat mających doświadczenia związane z zażywaniem alkoholu. Dostępność do zajęć jest równa tak dla dziewcząt, jak i dla chłopców. Kwalifikacja wynikała z wcześniej zebranych opinii pedagogów szkolnych. Grupa liczyć będzie 15 osób.

Program profilaktyczno – edukacyjny spełnia następujące założenia:

 1. Program jest propozycją pracy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży z Gminy Olsztynek.
 2. Praca w programie rozwija nowe sposoby zachowań i oparta jest na bezpośrednim doświadczeniu uczestnika grupy.
 3. Praca w programie oparta jest na przeżywaniu doświadczenia przez uczestnika zajęć w oparciu o ćwiczenie zachowań z wielu obszarów (np. asertywności, komunikacji, wyrażania uczuć).
 4. Praca w programie oparta jest na przeżywaniu doświadczenia przez uczestnika zajęć w oparciu o proces przeżywania ,,tu i teraz”.
 5. Program zakłada, że rozwój nowych, konstruktywnych zachowań jest procesem, a nie jednostkowym aktem. Proces ten jest długotrwały i daje się go podzielić na etapy: poznawanie, rozumienie, autodiagnozowanie, godzenie się i akceptację.
 6. Praca w programie oparta jest na zdobywaniu wiedzy związanej z zakresem zdrowego stylu
  życia, jako alternatywy dla zażywania narkotyków .
 7. Program zakłada zdobycie wiedzy na temat świadomego postrzegania siebie bez alkoholu.
 8. Program zakłada zdobycie wiedzy przez dzieci i młodzież w zakresie rozumienia i wyrażania
  swoich uczuć.
 9. W czasie trwania programu, uczestnicy zajęć budują poczucie własnej wartości.
 10. Program nie jest gwarancją rozwiązania wszystkich problemów uczestnika zajęć, może jednak doprowadzić do rozwiązania problemów związanych z tematami poruszanymi na zajęciach grupowych oraz przy założeniu otwartości uczestnika.