Mieszkanie dla osób doświadczających przemocy domowej

Stowarzyszenie DROGA dysponuje mieszkaniem o charakterze interwencyjnym dla osób doświadczających przemocy domowej.

Mieszkanie jest w pełni umeblowane i przystosowane do pobytu matek z dziećmi, w szczególności ofiar przemocy domowej i seksualnej lub innych osób u których istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia lub życia.

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby potrzebujące pomocy ze względu na doświadczaną przemoc pod numerem telefonu: 792 665 294.

Poniżej przedstawiamy krótki film z prezentacją mieszkania.

Stworzenie mieszkania dla osób doświadczających przemocy jest możliwe dzięki realizacji projektu „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej”, który jest finansowany w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) na lata 2014-2021.