Film na temat przeciwdziałania przemocy w ramach projektu „Przemoc to niemoc”

W ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie DROGA we współpracy z Olsztyńskim Stowarzyszeniem Pomocy Telefonicznej pt.:”Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” powstał film na temat działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Film powstał dzięki realizacji projektu pt.: „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, który jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.