Informacje o konkursie plastycznym „Moja rodzina wolna od przemocy”

Dnia 24 czerwca br. upłynął termin składania prac w wojewódzkim konkursie „Moja rodzina wolna od przemocy”. Zainteresowanie konkursem bardzo nas zaskoczyło, gdyż wpłynęło ponad 40 prac ze szkół z powiatu Olsztyńskiego i gminy Olsztynek.

Zgodnie z regulaminem konkursu wyniki zostaną ogłoszone w pierwszej połowie września. Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora konkursu o wynikach oraz zostaną im wręczone nagrody na specjalnym spotkaniu, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia – budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Olsztynku.

Konkurs pt.: „Moja rodzina wolna od przemocy” jest organizowany w ramach projektu „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.