Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA i Olsztyński Telefon Zaufania – WSPÓLNE DZIAŁANIA

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją graficzną podsumowującą działania podejmowane przez Stowarzyszenie DROGA oraz Olsztyński Telefon Zaufania od listopada 2021 r. dotyczących wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Działania na rzecz wsparcia osób dotkniętych problemem przemocy są realizowane w projekcie „Hybrydowy punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy domowej i seksualnej finansowanego z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.