Przemoc wobec osób starszych – szkolenie online

W dniu 7 lipca 2022 r. o godz. 17.00 odbyło się szkolenie online zorganizowane przez Stowarzyszenie DROGA poświęcone tematyce przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych. Szkolenie prowadziła prof. Agnieszka Zduniak – członek Stowarzyszenia DROGA.

Szkolenie było skierowane dla członków organizacji pozarządowych i obejmowało zagadnienia związane z różnymi formami przemocy i nadużyć, jakich doświadczają seniorzy w rodzinach lub instytucjach środowiskach tj. np. domy opieki symptomami i oznakami stosowania różnych i mniej znanych form przemocy wobec osób starszych, zwłaszcza przypadków przemocy ekonomicznej, psychicznej.

W szkoleniu wzięło udział łącznie 15 osób.

Poniżej prezentacja ze szkolenia do pobrania w pliku pdf.