Relacja z seminarium informacyjnego „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

W dniu 9 września 2022 r. w Olsztynku odbyło się seminarium informacyjne na temat realizacji projektu „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

W seminarium wzięło udział 70 osób, w tym przedstawiciele Wnioskodawcy, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz pracownicy sektora oświaty i policji.

W trakcie spotkania przedstawiono założenia projektu, dotychczas zrealizowane działania oraz zadania do zrealizowania do końca projektu.

Seminarium zostało zorganizowane we współpracy z MOPS w Olsztynku.

Projekt „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” jest finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.