Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Moja rodzina wolna od przemocy”

Dnia 31 sierpnia 2022 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie:

Anna Burcz – Prezes Stowarzyszenia Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku

Ewa Szerszeniewska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku

Joanna Wieczorek – Dzielnicowa z Komisariatu Policji w Olsztynku

Monika Magdalena Gosik – organizator i osoba prowadząca konkurs

Irena Wiśniewska – organizator i osoba prowadząca konkurs.

Komisja zgodnie z kryteriami konkursu spośród 3 kategorii wybrała I, II, III miejsce oraz przyznała wyróżnienia. Do organizatora konkursu wpłynęło 45 prac.

I kategoria –uczniowie ze szkół podstawowych I-IV  – wpłynęło 27 prac

II kategoria – uczniowie ze szkół podstawowych V-VIII wpłynęło 17 prac

II kategoria – uczniowie ze szkół ponadpodstawowych – wpłynęła 1 praca

W dniu 9 września 2022 r. na zakończenie seminarium informacyjnego, odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla uczestników konkursu.

W załączniku poniżej nagrodzone prace i nazwiska laureatów:

Konkurs pt.: „Moja rodzina wolna od przemocy” jest organizowany w ramach projektu „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.