Rusza rekrutacja nauczycieli szkół ponadpodstawowych do programu edukacyjno-profilaktycznego pt.:”W sieci przemocy”

Zapraszamy nauczycieli szkół ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w szkoleniu na temat wdrażania programu edukacyjno-profilaktycznego pt.:”W sieci przemocy” opracowanego przez terapeutów i psychologów ze Stowarzyszenia DROGA.

Program ma zadanie podniesienie świadomości uczniów szkół ponadpodstawowych na temat przemocy oraz zwiększenie wiedzy na temat przemocy, której ofiarami są dzieci i młodzież. Treści programu koncentrują się na identyfikacji potencjalnych ofiar przemocy domowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz sposobów komunikowania się i interakcji z ofiarami przestępstw i docelowo wczesne wykrywanie zjawiska przemocy domowej wśród uczniów szkół.

W programie szkoleń weźmie udział 10 nauczycieli, którzy przeprowadzą odpłatnie warsztaty dla łącznie 200 uczniów z 10 klas szkół z województwa warmińsko-mazurskiego.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy składać pisemnie na adres mailowy Stowarzyszenia DROGA do dnia 25 września 2022 r. Osoba udzielająca dodatkowych informacji w sprawie programu: Krzysztof Rubas.

Szkolenie dla nauczycieli stanowi cześć projektu „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”  finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.