Szkolenie na Uniwersytecie Jyväskylä w ramach programu Erasmus Plus

W dniach 17-21 października 2022 r. odbywa się szkolenie pięciu członków stowarzyszenia DROGA na fińskim Uniwersytecie Jyvaskyla pt.: „Rozwój kompetencji analitycznych dla kadry osób pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym”.

Uniwersytet Jyväskylä prowadzi badania naukowe i szkolenia w zakresie efektywności nauczania, stosowania metod analitycznych, matematycznych i statystycznych w naukach
społecznych m.in. oceny efektów terapii dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym uzależnionych od m.in. alkoholu, narkotyków i stosujących przemoc. Tematem szkolenia będzie nauka oceny efektywności programów wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opierających się w szczególności na metodach statystycznych.

Mobilność będzie okazją do zaprezentowania fińskiego sposobu pracy ze sprawcami przemocy w związkach (IPV) zwanego również modelem Jyväskylä. Szkolenia w ramach projektu prowadzi prof. Juha Holma.

Szkolenie odbywa się w ramach projektu pt.: „Droga do lepszych kompetencji” finansowanego ze środków UE z programu Erasmus +.