Szkolenie dla seniorów na temat przemocy wobec osób starszych

W dniu 27 października w Olsztynku w siedzibie MOPS odbyło się pierwsze z cyklu dziesięciu szkoleń dla seniorów poświęcone tematyce przemocy wobec osób starszych zorganizowane przez Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej przy wsparciu Klubu Seniora w MOPS w Olsztynku.

Tematem szkolenia było przedstawienie specyfiki przemocy wobec osób starszych oraz prawnych aspektów jej przeciwdziałania i ochrony osób pokrzywdzonych. Szkolenie prowadził Pan Andrzej Kurowski – radca prawny i przewodniczący Zarządu Olsztyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Telefonicznej. W szkoleniu wzięło udział 20 seniorów.

Jednocześnie prosimy osoby lub organizacje z terenu województwa warmińsko-mazurskiego zainteresowane zorganizowaniem nieodpłatnych szkoleń na ten temat o kontakt mailowy z naszym stowarzyszeniem.

Szkolenie stanowi część projektu pt.: „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, który jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.