Szkolenie na temat przemocy dla Uniwersytetu III Wieku w Olsztynku

W dniu 10 listopada w MOPS w Olsztynku odbyło się szkolenie na temat przemocy wobec osób starszych dla członków Uniwersytetu III Wieku z Olsztynka. Szkolenie poprowadził Pan Andrzej Kurowski – radca prawny i Przewodniczący Zarządu Olsztyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Telefonicznej.

Szkolenie dotyczyło społecznych, psychologicznych i prawnych aspektów przemocy wobec osób starszych oraz uwrażliwienie seniorów na tę tematykę.

Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z MOPS w Olsztynku i wzięło w nim udział 20 osób.

Szkolenie to stanowi część projektu pt.: „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, który jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.