Raport z rekrutacji do mobilności w ramach projektu „Droga do lepszych kompetencji” w programie Erasmus Plus

Informujemy, że zakończono rekrutację do szkolenia pt.: „Prowadzenie wsparcia online dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” organizowane przez Victim Support Malta, w ramach projektu pt.:”Droga do lepszych kompetencji” finansowanego z programu Erasmus Plus.

W dniach od 23 do 27 stycznia 2023 ramach projektu odbędzie się wyjazd szkoleniowy na Maltę, który ma za zadanie podniesienie kompetencji zawodowych wśród członków i wolontariuszy Stowarzyszenia DROGA.