Zebrania Stowarzyszenia DROGA w 2023 r.

Informujemy, że kolejne dwa spotkanie członków, członkiń i sympatyków stowarzyszenia DROGA odbędą się w dniu 18 stycznia i 15 lutego 2023 r., obydwa rozpoczną się o godz. 18.00.

Spotkania będzie miało formę online i zostaną zorganizowane na platformie Clickmeeting. Stosowne zaproszenia zostaną rozesłane pocztą elektroniczną.

Zapraszamy do udziału!