Szkolenie na temat przemocy domowej dla przedstawicieli służby zdrowia

W dniu 28 i 29 grudnia 2022 r. w Olsztynku odbyło się szkolenie dla przedstawicieli lokalnej służby zdrowia poświęcone tematyce przemocy domowej. Tematem szkolenia było rozpoznawanie przypadków przemocy domowej oraz współpraca w ramach procedury interwencji służb w sytuacji przemocy domowej. Szkolenie było również okazją do przedstawienia zasad pierwszego kontaktu z klientem uwikłanym w przemoc w rodzinie, kontaktu z dorosłą ofiarą przemocy w rodzinie i z dzieckiem będącym ofiarą przemocy lub świadkiem przemocy, kontaktu ze sprawcą przemocy, postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie oraz ocena ryzyka występowania przemocy w rodzinie.

Szkolenie w którym wzięło udział łącznie 15 osób – przedstawicieli służby zdrowia, zostało przeprowadzone przez Agnieszkę Bucałę, członka stowarzyszenia DROGA, psycholożkę i eksperta w obszarze przemocy domowej i przemocy w bliskich związkach.

Szkolenie zostało zrealizowane jako element projektu pt.: „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, który jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.