Narzędzia IT służące wspieraniu ofiar przemocy na Malcie

W dniach 22-27 stycznia 2023 r. odbyło się w Attard na Malcie szkolenie członków stowarzyszenia DROGA pt.:”Prowadzenie wsparcia online dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowane przez fundację VICTIM SUPPORT MALTA (VSM).

Tematem szkolenia była tematyka organizacji doradztwa online dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z użyciem platform usług telemedycznych.

Stowarzyszenie DROGA współpracuje z fundacją VSM od 2018 roku. VSM to organizacja, która wypracowała własne metody pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i powodzeniem stosuje w praktyce metody pomocy ofiarom przemocy, zwłaszcza terapię zorientowaną na traumę (trauma informed model) z użyciem narzędzi IT oraz doradztwa online.

Szkolenie stanowi element projektu pt.:”Droga do lepszych kompetencji”, który został sfinansowany z programu Erasmus Plus.