Rekrutacja na nieodpłatne warsztaty poświęcone terapii dla sprawców przemocy wg. fińskiego modelu Jyväskylä

Stowarzyszenie DROGA zaprasza terapeutów i psychologów z województwa warmińsko-mazurskiego na nieodpłatne, 5-dniowe warsztaty poświęcone terapii dla sprawców przemocy w rodzinie w fińskim modelu Jyväskylä.

Warsztaty odbędą się w dniach od 29 maja do 2 czerwca 2023 r. w Olsztynku i będą prowadzone przez prof. Juhę Holma z Uniwersytetu Jyväskylä w Finlandii.

prof. Juha Holma

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na adres stowarzyszenia DROGA. W ramach szkolenia zapewniamy nieodpłatnie zakwaterowanie i wyżywienie. Uwaga: liczba miejsc ograniczona!

Terapia dla sprawców przemocy metodą Jyväskylä to warunkowany proces konstruowania tożsamości. Obszary terapeutyczne w modelu Jyväskylä są pogrupowane w kilku kategoriach. Pierwsza z nich obejmuje analizę poglądów na przemoc i związek, męską tożsamość (ojcostwo, seksualność) oraz strategie i aktywność terapeutów w podejściu do kwestii płci. Druga, dotyczy procesu dyskursywnego, czynników psychologicznych, takich jak refleksyjność, umiejętności mentalizacji, prowadzenia rozmowy terapeutycznej na temat więzi rodzicielskich oraz przyjmowania bądź odrzucania odpowiedzialności za agresywne zachowania. Więcej na temat metody Jyvaskyla w wydawnictwie poświęconym tej tematyce i wydanym przez Stowarzyszenie DROGA: https://stowarzyszeniedroga.com.pl/2021/07/11/nowa-publikacja-dotyczaca-metody-jyvaskyla/

Warsztaty stanowią jedno z działań projektu pt.: „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, który jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.