Stowarzyszenie DROGA z Akredytacją w programie Erasmus Plus

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie DROGA otrzymało akredytację w programie Erasmus Plus w sektorze edukacja dorosłych.

Akredytacja umożliwia uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Akcji 1. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus. Dodatkowo beneficjent w programie Erasmus uzyskuje możliwość wnioskowania o przyznanie Akredytacji w ramach uproszczonej procedury – jednorazowo na całą edycję programu.

W ramach otrzymanej akredytacji Stowarzyszenie DROGA planuje rozwijać swoją działalność edukacyjną na rzecz wsparcia osób wykluczonych społecznie w obszarze kompetencji cyfrowych, lingwistycznych, ale też analitycznych związanych z przetwarzaniem danych, zastosowania metod ilościowych oraz rozwijaniem postaw obywatelskich i działalności o charakterze społecznym.