Rekrutacja na warsztaty wstrzymana

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym w związku z dużym zainteresowaniem została zawieszona rekrutacja na warsztaty poświęcone fińskiej metodzie terapii Jyvaskyla dla sprawców przemocy.

Dziękujemy za zainteresowanie! Obecnie kontaktujemy się z kandydatami. Imienna lista uczestników zostanie zakomunikowana do końca lutego 2023 r.

Warsztaty stanowią jedno z działań projektu pt.: „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, który jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.