Wkrótce dwie nowe publikacje stowarzyszenia DROGA

Do końca października 2023 r. nakładem wydawnictwa Adam Marszałek ukażą się dwie publikacje przygotowane przez członków i sympatyków Stowarzyszenie DROGA. Pierwsza z nich pt.:”Problematyka przemocy wobec osób starszych. Diagnoza, profilaktyka i wsparcie” dotyczy zagadnień związanych z obszarem zapobiegania przemocy wobec osób starszych. Publikacja została przygotowana we współpracy z członkami Olsztyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Telefonicznej.

Druga pozycja pt.:”Wprowadzenie do terapii grupowej dla sprawców przemocy metodą Jyväskylä” przybliża bliżej nieznaną w Polsce, fińską metodę terapii dla sprawców przemocy w rodzinie.

Publikacje będą dostępne nieopłatnie w wersji elektronicznej na stronie internetowej naszego stowarzyszenia oraz w wersji drukowanej. Zamówienia można składać na adres mailowy stowarzyszenia. Nakład ograniczony. Pokrywamy koszty przesyłki pocztowej.

Obie publikacje stanowią część projektu „Przemoc to niemoc. Oddolny program aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.