Zmiany w Zarządzie stowarzyszenia

W dniu 3 kwietnia 2024 r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia DROGA. W trakcie spotkania przyjęto rezygnację ze sprawowanych funkcji i członkostwa dotychczasowego Prezesa – Panią Annę Burcz oraz sekretarza Zarządu – Panią Mariolę Olewnik. Podjęto również uchwałę o wyborze nowych członków Zarządu.

Obu koleżankom dziękujemy za ich pracę i wkład w rozwój naszej organizacji oraz życzymy dużo sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym!