Dołącz i wesprzyj kampanię społeczną w obronie praw ofiar przestępstw!

W dniach od 27 maja do 2 czerwca 2024 r. Stowarzyszenie DROGA organizuje społeczną kampanię, której celem jest obrona praw ofiar przestępstw i popularyzacja zapisów europejskiej Dyrektywy  2012/29/UE, zwanej Dyrektywą „ofiarową”, przyjętą przez UE w 2012 r.

Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek ochrony ofiar przestępstw bez względu na kategorię, np.: przestępstwa przeciwko mieniu (kradzież, przestępstwa rozbójnicze), przestępstwa seksualne (gwałt), przemoc, przestępstwa przeciwko wolności (handel ludźmi, groźba karalna), wypadki komunikacyjne. Pomimo że Dyrektywa została przyjęta przez Parlament Europejski w 2012 r., to do dzisiaj wiele państw UE, w tym Polska, nie wdrożyły znacznej części jej zapisów. Dotyczy to podstawowych kwestii, takich jak prawo do państwowej kompensaty czy też obowiązek pełnej i kompleksowej ochrony dzieci i osób niepełnosprawnych będących ofiarami przestępstw.

Czas to zmienić! Dlatego wesprzyj naszą kampanię i stań w obronie ofiar przestępstw!

Kampania będzie realizowana przy wsparciu europejskiej sieci wspierającej prawa ofiar Victims Support Europe (#VSE) oraz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „ARKA” im. Ks. Juliana Żołnierkiewicza z Olsztyna.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do dołączenia do naszej kampanii i aktywności w social media. Kampania będzie realizowana w mediach społecznościowych Stowarzyszenia DROGA oraz na naszej stronie internetowej.

Zachęcamy do pobierania i upowszechniania zawartych tam treści, filmów, rolek, grafik, artykułów oraz plakatów.

Kampania stanowi element grantu pt.: „Popularyzacja zapisów europejskiej dyrektywy ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI.