Relacja z seminarium „Cyber attack on gender” na Malcie

Informujemy, że w dniu 31 maja 2024 r. na Malcie w miejscowości Marsa odbyło się seminarium pt.:”Cyber attack on gender”. Tematem seminarium było zrozumienie nowych form nękania cyfrowego tj. np.: stalking pornografia, grooming online, których ofiarami są kobiety, wypracowanie dobrych praktyk ich zapobiegania, przeanalizowanie cyberprzemocy na wielu poziomach w ramach współdziałania organizacji pozarządowych, organów policji, sądów, władz lokalnych i centralnych.

Seminarium zostało organizowane przez maltańską fundację VSM we współpracy ze stowarzyszeniem DROGA. Udział w nim wzięli uczestnicy z Malty, Polski oraz Komisji Europejskiej, a głównymi prelegentami były Panie: dr Eleonora Esposito (Hiszpania) i dr Iris Luarasi (Albania).

Poniżej program seminarium oraz relacja zdjęciowa z wydarzenia:

Seminarium stanowi część projektu pt.:”Partnership for the development of educational tools tackling gender-based cyber violence” finansowanego ze środków programu Erasmus Plus.